Trang chủ Tiên Hiệp [Dịch]Tiên Quốc Đại Đế

[Dịch]Tiên Quốc Đại Đế

Quan Kỳ Đang ra Tiên Hiệp

Thiên hạ to lớn, chỉ mình ta làm chủ! Dùng khí thế của Thiên...

0 Yêu thích| 39402Lượt xem| 5 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thiên hạ to lớn, chỉ mình ta làm chủ! Dùng khí thế của Thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ!

Một cường giả tu 'đạo của Đế vương' đi tới một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một Vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước một có được địa vị ngang bằng với các Tiên môn cấp cao.

Pháp tắc của Vương triều là: "Dưới bầu trời chỗ nào cũng là đất của Vương, người người đều là thần dân của Vương!

Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn, đều là các tổ chức phi pháp!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn