Khoa Huyễn

Vương Bài Tiến Hóa

Tác giả: Quyển Thổ

Lượt xem: 11286

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 512

Mới cập nhật: 10:42 19/01
Ngã Hữu Nhất Bả Zanpakutō

Tác giả: Đao Kiêm

Lượt xem: 12736

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 398

Mới cập nhật: 10:40 19/01
Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Tác giả: Lương Tâm Vị Noãn

Lượt xem: 21383

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 381

Mới cập nhật: 10:21 19/01
Trùng Phản Tam Bách Niên

Tác giả: Tam Sinh Đoạn Tuyết

Lượt xem: 12325

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 506

Mới cập nhật: 09:11 19/01
Long Châu Chiến Trường

Tác giả: Huy Kiếm Trảm Hoa

Lượt xem: 5445

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 398

Mới cập nhật: 09:10 19/01
Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục

Tác giả: Viễn Đồng

Lượt xem: 240843

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1721

Mới cập nhật: 09:05 19/01
Flash: The Lighning Knight

Tác giả: Trạch Gia Đích Thông

Lượt xem: 12552

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 667

Mới cập nhật: 07:55 19/01
Hắc Ám Vương Giả

Tác giả: Cố Hi

Lượt xem: 16971

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 860

Mới cập nhật: 05:33 19/01
Kỷ Nguyên Lê Minh

Tác giả: Nhân Vật Ngoạn Nhân

Lượt xem: 159717

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 578

Mới cập nhật: 05:15 19/01
Vô Hạn Tiến Giai

Tác giả: Vạn Tượng Chân Tàng

Lượt xem: 53997

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 768

Mới cập nhật: 01:03 19/01
Mạt Nhật Luân Bàn

Tác giả: Huyễn Động

Lượt xem: 173365

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2457

Mới cập nhật: 00:35 19/01
Hoan Nghênh Lai Đáo Boss Đội

Tác giả: Lý Cổ Đinh

Lượt xem: 10796

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 446

Mới cập nhật: 21:29 18/01
Cơ Chiến Vô Hạn

Tác giả: Diệc Túy

Lượt xem: 109088

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1719

Mới cập nhật: 20:35 18/01
Tại Marvel Đương Siêu Cấp Anh Hùng Đích Na Ta Niên

Tác giả: Nhất Đốn Đại Bình Quả

Lượt xem: 3847

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 196

Mới cập nhật: 17:00 18/01
Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

Tác giả: Tần Tiểu Từ

Lượt xem: 2973

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 656

Mới cập nhật: 16:42 18/01
Tu Chân Tứ Vạn Niên

Tác giả: Ngọa Ngưu Chân Nhân

Lượt xem: 394527

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2871

Mới cập nhật: 14:19 18/01
Dị Hóa Đô Thị

Tác giả: Nhất Mộng Nhất Giới

Lượt xem: 130615

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2152

Mới cập nhật: 09:01 18/01
Trụ Lâm

Tác giả: Tam Thiên Lưỡng Giác

Lượt xem: 954

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 12

Mới cập nhật: 00:40 18/01
Marvel Thế Giới Đích Thuật Sĩ

Tác giả: Hoả Chi Cao Hứng

Lượt xem: 7750

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 407

Mới cập nhật: 19:36 17/01
Tinh Giới Du Dân

Tác giả: Thần Tinh LL

Lượt xem: 4257

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 288

Mới cập nhật: 15:43 17/01
 
Trở lên đầu trang