• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Chỉ với 1 tác phẩm Chư Giới Mạt Nhật Tại Tuyến (Chư Giới Tận Thế Online) mà tác giả đã lên đến level 5 với cốt truyện logic, hợp lí .

Tác giả: Yên Hỏa Thành Thành