Linh Dị

Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai

Tác giả: Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên

Lượt xem: 521

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 68

Mới cập nhật: 09:07 19/01
Vô Tội Mưu Sát

Tác giả: Vũ Trần

Lượt xem: 1202

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 95

Mới cập nhật: 08:58 19/01
Địa Ngục Điện Ảnh

Tác giả: Hảo Ẩm Địa Câu Du

Lượt xem: 388

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 370

Mới cập nhật: 08:05 19/01
 Tha Tòng Địa Ngục Lai

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Lượt xem: 3060

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 70

Mới cập nhật: 05:32 19/01
Siêu Cấp Tróc Quỷ Đạo Trưởng

Tác giả: Trần Đa Nghi

Lượt xem: 215

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 5

Mới cập nhật: 11:03 25/12
Khủng Bố Quảng Bá

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Lượt xem: 3190

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1436

Mới cập nhật: 20:35 24/12
Âm Gian Bao Công Đầu

Tác giả: Tiểu Cơ Cơ

Lượt xem: 126

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 5

Mới cập nhật: 22:43 23/12
Đô Thị Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Tác giả: Đường Tịch Bát

Lượt xem: 2007

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 458

Mới cập nhật: 13:31 15/12
Thanh Diệp Linh Dị Sự Vụ Sở

Tác giả: Khố Kỳ Kỳ

Lượt xem: 6402

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1327

Mới cập nhật: 11:32 13/12
Tối Cường Thiên Sư Hệ Thống

Tác giả: Phẫn Hổ Cật Trư

Lượt xem: 3471

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 25

Mới cập nhật: 16:05 10/12
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Quỷ Vương

Tác giả: Mộ Dung Vĩnh Dạ - 慕容永夜

Lượt xem: 652

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 83

Mới cập nhật: 15:29 09/12
Ngã Đích Thiên Niên Nữ Quỷ Vị Hôn Thê

Tác giả: Lạc Bút Đông Lưu

Lượt xem: 1419

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 760

Mới cập nhật: 10:53 05/12
Tiêu Sái Quỷ Y

Tác giả: Lưu Vân Phiêu Phong

Lượt xem: 178

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 40

Mới cập nhật: 12:21 25/11
Tiêu Sái Tiểu Đạo Sĩ

Tác giả: Phong công tử

Lượt xem: 1499

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 711

Mới cập nhật: 21:10 24/11
Quỷ Túc Xá: Đông 11

Tác giả: Quảng Công Nam

Lượt xem: 177

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 47

Mới cập nhật: 12:32 20/11
Tử vong huyết thư

Tác giả: Trang Đệ

Lượt xem: 154

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1

Mới cập nhật: 21:36 18/11
Tổ Thượng Thị Đạo Mộ Đích

Tác giả: Thủy Mộc Tứ

Lượt xem: 212

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 109

Mới cập nhật: 19:24 17/11
[Dịch]Mãng Hoang Kỷ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Lượt xem: 138512

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 79

Mới cập nhật: 16:15 03/11
Mô Kim Giáo Úy

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Lượt xem: 174

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2

Mới cập nhật: 00:08 01/09
Địa Phủ Trùng Lâm Nhân Gian

Tác giả: Liên Sơn Dịch Tử

Lượt xem: 972

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1154

Mới cập nhật: 23:47 24/08
 
Trở lên đầu trang