Linh Dị

Thâm Dạ Thư Ốc

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Lượt xem: 19150

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 77

Mới cập nhật: 22:55 18/03
Quỷ Thuật Truyền Nhân

Tác giả: Ngưng Vọng

Lượt xem: 17921

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 168

Mới cập nhật: 19:55 18/03
Vô Tội Mưu Sát

Tác giả: Vũ Trần

Lượt xem: 14495

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 411

Mới cập nhật: 17:32 18/03
Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai

Tác giả: Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên

Lượt xem: 11321

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 353

Mới cập nhật: 16:41 18/03
Siêu Cấp Tróc Quỷ Đạo Trưởng

Tác giả: Trần Đa Nghi

Lượt xem: 877

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 10

Mới cập nhật: 12:51 18/03
Thi Hung

Tác giả: Tiểu Hôi Trư

Lượt xem: 8238

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1963

Mới cập nhật: 23:42 06/03
 Tha Tòng Địa Ngục Lai

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Lượt xem: 38059

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 110

Mới cập nhật: 22:44 07/02
Ngã Thị Quỷ Bổ

Tác giả: Long Nhã Nhân

Lượt xem: 8049

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 90

Mới cập nhật: 10:00 04/02
Thanh Diệp Linh Dị Sự Vụ Sở

Tác giả: Khố Kỳ Kỳ

Lượt xem: 14115

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1438

Mới cập nhật: 23:05 22/01
Địa Ngục Điện Ảnh

Tác giả: Hảo Ẩm Địa Câu Du

Lượt xem: 1393

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 370

Mới cập nhật: 08:05 19/01
Khủng Bố Quảng Bá

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Lượt xem: 7991

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1436

Mới cập nhật: 20:35 24/12
Âm Gian Bao Công Đầu

Tác giả: Tiểu Cơ Cơ

Lượt xem: 553

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 5

Mới cập nhật: 22:43 23/12
Đô Thị Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Tác giả: Đường Tịch Bát

Lượt xem: 3273

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 458

Mới cập nhật: 13:31 15/12
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Quỷ Vương

Tác giả: Mộ Dung Vĩnh Dạ - 慕容永夜

Lượt xem: 1212

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 83

Mới cập nhật: 15:29 09/12
Ngã Đích Thiên Niên Nữ Quỷ Vị Hôn Thê

Tác giả: Lạc Bút Đông Lưu

Lượt xem: 2259

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 760

Mới cập nhật: 10:53 05/12
Tiêu Sái Quỷ Y

Tác giả: Lưu Vân Phiêu Phong

Lượt xem: 482

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 40

Mới cập nhật: 12:21 25/11
Tiêu Sái Tiểu Đạo Sĩ

Tác giả: Phong công tử

Lượt xem: 2280

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 711

Mới cập nhật: 21:10 24/11
Quỷ Túc Xá: Đông 11

Tác giả: Quảng Công Nam

Lượt xem: 526

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 47

Mới cập nhật: 12:32 20/11
Tử vong huyết thư

Tác giả: Trang Đệ

Lượt xem: 528

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1

Mới cập nhật: 21:36 18/11
Tổ Thượng Thị Đạo Mộ Đích

Tác giả: Thủy Mộc Tứ

Lượt xem: 633

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 109

Mới cập nhật: 19:24 17/11
 
Trở lên đầu trang