Trang chủ Khoa Huyễn Ngã Đích Tế Bào Giam Ngục (Ngục giam tế bào của ta)

Ngã Đích Tế Bào Giam Ngục (Ngục giam tế bào của ta) - 我的细胞监狱

Xuyên Hoàng Y Đích A Phì Đang ra Khoa Huyễn

Sống lại là tế bào, mang ngục điển lực, đi tới Cựu Thần...

19 Yêu thích| 19933Lượt xem| 50 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

8đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Sống lại là tế bào, mang ngục điển lực, đi tới Cựu Thần nhìn soi mói thế giới song song.

Hơi nước văn minh, vận mệnh điểm số, sợ hãi không gian, dị ma quỷ trách, Cựu Thần tín đồ...

Hắn đem theo trưởng ngục tên, bước trên chinh chiến Cựu Thần lữ đồ.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn