• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Cư trú ở Đường Sơn, Hà Bắc. Biệt danh Manh Đồng (萌瞳), Đại Nhãn Châu Tử (大眼珠子), Đồng thúc (瞳叔).

Tác giả: Viễn Đồng