Huyền Huyễn

Siêu Duy Chi Thư

Tác giả: EK Chocolate

Lượt xem: 7230

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 26

Mới cập nhật: 18:48 18/02
Dữ Ma

Tác giả: Dạ Sắc Lạc Hạ Bát Miểu

Lượt xem: 9174

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 81

Mới cập nhật: 09:25 17/02
Hỗn Độn Bá Thiên Quyết

Tác giả: Bất Xuyên Cước Đích Hài

Lượt xem: 32809

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 2146

Mới cập nhật: 22:01 15/02
Già Thiên Thần Hoàng

Tác giả: Dạ Vân Đoan

Lượt xem: 611

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 10

Mới cập nhật: 00:37 15/02
Ngã! Tối Cường Chưởng Môn!

Tác giả: Huyền Minh Nhị Kiếm

Lượt xem: 13550

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 122

Mới cập nhật: 00:00 14/02
Trường Sinh Chủng

Tác giả: Nguyệt Trung Âm

Lượt xem: 7441

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 20

Mới cập nhật: 08:36 13/02
Hỗn Độn Kiếm Thần

Tác giả: Tâm Tinh Tiêu Dao

Lượt xem: 574662

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2051

Mới cập nhật: 07:46 13/02
Sát Độc Liệp Nhân

Tác giả: Lại Điểu

Lượt xem: 11816

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 267

Mới cập nhật: 19:56 10/02
Mỹ Thực Linh Sủng Sư

Tác giả: Độc Ảnh Cô Đăng

Lượt xem: 11569

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 79

Mới cập nhật: 23:32 02/02
Siêu Thần Đại Đao Ma

Tác giả: Tiễn Thủy II

Lượt xem: 21434

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 126

Mới cập nhật: 20:41 01/02
Ta Mở Tiệm Cơm Ở Tây Du (Ngã Tại Tây Du Khai Phạn Điếm)

Tác giả: Nhị Lâm

Lượt xem: 3761

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 14

Mới cập nhật: 10:27 01/02
Thiên Thần Quyết

Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy

Lượt xem: 58138

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1649

Mới cập nhật: 23:33 31/01
Giá Cá Địa Cầu Hữu Điểm Hung

Tác giả: Phó Khiếu Trần

Lượt xem: 14108

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 190

Mới cập nhật: 23:11 31/01
Sinh Sinh Bất Diệt

Tác giả: Sư Tử Đông

Lượt xem: 30162

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3160

Mới cập nhật: 22:21 31/01
Thiên Đế Truyện

Tác giả: Phi Thiên Ngư

Lượt xem: 51060

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 324

Mới cập nhật: 21:10 31/01
Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả: Phi Thiên Ngư

Lượt xem: 223552

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2177

Mới cập nhật: 21:00 31/01
Vô Địch Thăng Cấp Vương

Tác giả: Khả ái Nội Nội

Lượt xem: 1713668

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3416

Mới cập nhật: 20:56 31/01
Thiên Long Tà Tôn

Tác giả: Tàn Kiếm

Lượt xem: 10021

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 181

Mới cập nhật: 01:21 31/01
Bắc Đẩu Đế Tôn

Tác giả: Hắc Bào

Lượt xem: 26554

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2167

Mới cập nhật: 01:10 31/01
Long Tôn Kiếm Đế

Tác giả: Chí Cao Kiệt Tác

Lượt xem: 15695

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1648

Mới cập nhật: 18:15 30/01
 
Trở lên đầu trang