Huyền Huyễn

Chư Thiên Lữ Nhân

Tác giả: Lộc Thực Bình

Lượt xem: 26958

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 546

Mới cập nhật: 20:28 03/04
Vạn Vực Linh Thần

Tác giả: Càn Đa Đa

Lượt xem: 110357

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3744

Mới cập nhật: 00:55 02/04
Chí Cao Chúa Tể

Tác giả: Lê Thiên

Lượt xem: 110157

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2921

Mới cập nhật: 00:52 02/04
Thiên Thần Quyết

Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy

Lượt xem: 64750

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1679

Mới cập nhật: 00:42 02/04
Tu Luyện Cuồng Triều

Tác giả: Phó Khiếu Trần

Lượt xem: 57528

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2481

Mới cập nhật: 22:19 31/03
Ngã Hòa Nhị Cáp Cộng Hệ Thống

Tác giả: Huyền Vũ

Lượt xem: 2801

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 16

Mới cập nhật: 21:54 31/03
Chí Tôn Tà Thần

Tác giả: Lão Hắc

Lượt xem: 82898

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2530

Mới cập nhật: 15:28 31/03
Thôn Thần Chí Tôn

Tác giả: Độ Kiếp Đích Tiểu Bạch

Lượt xem: 5569

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 47

Mới cập nhật: 08:38 31/03
Tối Cường Triệu Hoán Thánh Hoàng

Tác giả: Thu Nguyệt Lưu

Lượt xem: 550

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 21:12 30/03
Tu Tiên Chi Thiên Đạo Lục

Tác giả: Tầm Lạc

Lượt xem: 440

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 21:11 30/03
Đả Tạo Dị Giới

Tác giả: Hoa Nhiệm Cừu

Lượt xem: 136983

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2045

Mới cập nhật: 10:13 30/03
Tại Tiên Giới Đương Mangaka

Tác giả: Tầm Vụ Giả

Lượt xem: 13482

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 275

Mới cập nhật: 02:07 26/03
Trạch Yêu Ký

Tác giả: Thiện Thủy

Lượt xem: 22850

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 211

Mới cập nhật: 01:38 26/03
Ngoại Khoa Kiếm Tiên

Tác giả: Thất Tân Hải Đường

Lượt xem: 1386

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 01:30 26/03
Bối Hậu Hữu Thành

Tác giả: Phi Tước Đoạt Bôi

Lượt xem: 2639

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 12

Mới cập nhật: 20:25 25/03
Khủng Bố Giang Hồ

Tác giả: Lý Bạch Bất Bạch

Lượt xem: 17179

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 128

Mới cập nhật: 09:12 24/03
Truyền Kỳ Tòng Đấu Phá Khai Thủy

Tác giả: Bút Danh Khiếu Một Bút Danh

Lượt xem: 242

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 18:50 23/03
Ma Cải Đại Đường

Tác giả: Ma Phiền

Lượt xem: 14474

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 226

Mới cập nhật: 08:45 22/03
Siêu Cấp Tinh Không Lãnh Chúa

Tác giả: Trần Niên Lão Khương 0

Lượt xem: 926

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1

Mới cập nhật: 06:51 22/03
Thôn Thần Chí Tôn

Tác giả: Độ Kiếp Đích Tiểu Bạch

Lượt xem: 1453

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 22:51 21/03
 
Trở lên đầu trang