Huyền Huyễn

Hạch Bạo Trung Tẩu Xuất Đích Cường Giả

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm

Lượt xem: 49448

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 676

Mới cập nhật: 17:14 10/01
Vô Thượng Quật Khởi

Tác giả: Bảo Thạch Miêu

Lượt xem: 120674

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1390

Mới cập nhật: 17:11 10/01
Cương Thi Thủy Tổ Ngã Đương Định Liễu

Tác giả: Thi Mễ Thủy Bỉ

Lượt xem: 11035

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 47

Mới cập nhật: 00:16 10/01
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Tác giả: Phi Tước Đoạt Bôi

Lượt xem: 171995

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 502

Mới cập nhật: 21:09 09/01
Ngã Thị Chí Tôn

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Lượt xem: 62097

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1122

Mới cập nhật: 20:00 09/01
Yêu Thần Võ Đế

Tác giả: Yêu Vũ

Lượt xem: 7141

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 131

Mới cập nhật: 19:39 09/01
Đan Võ Chí Tôn

Tác giả: Diệu Hỏa

Lượt xem: 28201

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1570

Mới cập nhật: 19:05 09/01
Thiên Kiêu Chiến Kỷ

Tác giả: Tiêu Cẩn Du

Lượt xem: 253198

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2291

Mới cập nhật: 17:05 08/01
Ta Mở Tiệm Cơm Ở Tây Du (Ngã Tại Tây Du Khai Phạn Điếm)

Tác giả: Nhị Lâm

Lượt xem: 497

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 10

Mới cập nhật: 16:12 08/01
Yêu Thần Ký

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Lượt xem: 1455697

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 473

Mới cập nhật: 14:22 07/01
Bạch Ngân Bá Chủ

Tác giả: Túy Hổ

Lượt xem: 290696

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 929

Mới cập nhật: 09:42 06/01
Tòng Thần Cấm Đảo Khai Thủy

Tác giả: Phồn Hoa Lạc Tận Nhất Mộng

Lượt xem: 6228

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 75

Mới cập nhật: 21:30 05/01
Lục Giới Phong Thần

Tác giả: Phong Tiêu Tiêu Hề

Lượt xem: 178479

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 2462

Mới cập nhật: 12:37 05/01
Tu La Thiên Đế

Tác giả: Thí Nghiệm Chuột Bạch

Lượt xem: 536484

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2895

Mới cập nhật: 19:17 04/01
Kiếm Nghịch Thiên Khung

Tác giả: EK Chocolate

Lượt xem: 61985

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 743

Mới cập nhật: 18:48 04/01
Hỗn Độn Bá Thiên Quyết

Tác giả: Bất Xuyên Cước Đích Hài

Lượt xem: 23539

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2114

Mới cập nhật: 14:00 04/01
Nghịch Thiên Chiến Thần

Tác giả: Bất Bại

Lượt xem: 51793

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2918

Mới cập nhật: 13:55 04/01
Sinh Sinh Bất Diệt

Tác giả: Sư Tử Đông

Lượt xem: 24387

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3144

Mới cập nhật: 13:49 04/01
Cực Viêm Tiên Tôn

Tác giả: Hỏa Tinh Thượng Mại Miêu

Lượt xem: 22362

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1806

Mới cập nhật: 13:48 04/01
Trùng Sinh Chi Tuyệt Thế Võ Thần

Tác giả: Phong Nhất Đao

Lượt xem: 79397

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2868

Mới cập nhật: 13:46 04/01
 
Trở lên đầu trang