Huyền Huyễn

Trường Sinh Chủng

Tác giả: Nguyệt Trung Âm

Lượt xem: 12846

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 20

Mới cập nhật: 08:36 13/02
Hỗn Độn Kiếm Thần

Tác giả: Tâm Tinh Tiêu Dao

Lượt xem: 580813

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2051

Mới cập nhật: 07:46 13/02
Sát Độc Liệp Nhân

Tác giả: Lại Điểu

Lượt xem: 13576

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 267

Mới cập nhật: 19:56 10/02
Mỹ Thực Linh Sủng Sư

Tác giả: Độc Ảnh Cô Đăng

Lượt xem: 15448

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 79

Mới cập nhật: 23:32 02/02
Siêu Thần Đại Đao Ma

Tác giả: Tiễn Thủy II

Lượt xem: 27401

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 126

Mới cập nhật: 20:41 01/02
Ta Mở Tiệm Cơm Ở Tây Du (Ngã Tại Tây Du Khai Phạn Điếm)

Tác giả: Nhị Lâm

Lượt xem: 6245

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 14

Mới cập nhật: 10:27 01/02
Giá Cá Địa Cầu Hữu Điểm Hung

Tác giả: Phó Khiếu Trần

Lượt xem: 16374

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 190

Mới cập nhật: 23:11 31/01
Sinh Sinh Bất Diệt

Tác giả: Sư Tử Đông

Lượt xem: 36222

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3160

Mới cập nhật: 22:21 31/01
Thiên Đế Truyện

Tác giả: Phi Thiên Ngư

Lượt xem: 57833

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 324

Mới cập nhật: 21:10 31/01
Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả: Phi Thiên Ngư

Lượt xem: 245839

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2177

Mới cập nhật: 21:00 31/01
Vô Địch Thăng Cấp Vương

Tác giả: Khả ái Nội Nội

Lượt xem: 1721677

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3416

Mới cập nhật: 20:56 31/01
Thiên Long Tà Tôn

Tác giả: Tàn Kiếm

Lượt xem: 12485

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 181

Mới cập nhật: 01:21 31/01
Bắc Đẩu Đế Tôn

Tác giả: Hắc Bào

Lượt xem: 31497

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2167

Mới cập nhật: 01:10 31/01
Long Tôn Kiếm Đế

Tác giả: Chí Cao Kiệt Tác

Lượt xem: 20072

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1648

Mới cập nhật: 18:15 30/01
Vị Diện Tiểu Hồ Điệp

Tác giả: Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm

Lượt xem: 8927

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 142

Mới cập nhật: 18:26 29/01
Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

Tác giả: Bao Tô Đông

Lượt xem: 117367

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2207

Mới cập nhật: 17:06 28/01
Ta Có Một Tòa Luyện Yêu Tháp (Ngã Hữu Nhất Tọa Luyện Yêu Tháp)

Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Lượt xem: 6520

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 25

Mới cập nhật: 14:43 28/01
Già Thiên Chi Trương Tử Lăng

Tác giả: Tửu Túy Tây Sương Trướng

Lượt xem: 8603

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 60

Mới cập nhật: 19:55 27/01
Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

Tác giả: Tiểu Tri Liễu

Lượt xem: 26941

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 949

Mới cập nhật: 16:07 27/01
Thương Thiên Nhiêu Quá Thùy (Trời xanh bỏ qua ai?)

Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Lượt xem: 1486

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 46

Mới cập nhật: 15:02 25/01
 
Trở lên đầu trang