Trang chủ Huyền Huyễn Nhĩ Bị Ngã Phụ Thân Liễu ( Ngươi bị ta phụ thân rồi )

Nhĩ Bị Ngã Phụ Thân Liễu ( Ngươi bị ta phụ thân rồi ) - 你被我附身了

Mạch Mễ Lập Đang ra Huyền Huyễn

Phụ thân bổ khoái, phá giải cương thi ăn người án, ban...

1 Yêu thích| 2513Lượt xem| 14 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Phụ thân bổ khoái, phá giải cương thi ăn người án, ban thưởng: Quỷ đả tường +1.

Phụ thân thư sinh, tao ngộ không đầu thôn sự kiện, ban thưởng: Tu vi +100.

Phụ thân nữ hiệp, xông lầm thịt người bánh bao phô, ban thưởng: Công đức +500.

...

Ta là một con quỷ, tu luyện toàn bộ nhờ quỷ thượng thân!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn