Huyền Huyễn

Thần Sủng Tiến Hóa

Tác giả: Tửu Trì Túy

Lượt xem: 120097

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 694

Mới cập nhật: 14:06 23/01
Thiên A Giáng Lâm

Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Lượt xem: 24022

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 125

Mới cập nhật: 11:59 23/01
Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Lượt xem: 1464168

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 605

Mới cập nhật: 11:54 23/01
Ngã Đáo Dị Giới Phóng Vệ Tinh

Tác giả: Vi Tiểu Bảo

Lượt xem: 83348

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 371

Mới cập nhật: 11:41 23/01
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Lượt xem: 5669647

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1818

Mới cập nhật: 11:36 23/01
Chư Thiên Tối Cường Đại Lão

Tác giả: Thất Chích Khiêu Tảo

Lượt xem: 36255

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 430

Mới cập nhật: 11:30 23/01
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Lượt xem: 4754574

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1357

Mới cập nhật: 11:26 23/01
Cực Quyền Bạo Quân

Tác giả: Dạ Dữ Tuyết

Lượt xem: 96781

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 403

Mới cập nhật: 11:25 23/01
Nguyên Thủy Bộ Lạc Đại Mạo Hiểm

Tác giả: Mã Nhất Giác

Lượt xem: 62362

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2127

Mới cập nhật: 11:23 23/01
Thái Cổ Đan Tôn

Tác giả: Hồ Ngôn

Lượt xem: 146484

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1227

Mới cập nhật: 10:36 23/01
Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Lượt xem: 8100433

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3546

Mới cập nhật: 10:35 23/01
Thần Thoại Kỷ Nguyên

Tác giả: Nhân Vật Ngoạn Nhân

Lượt xem: 211203

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 485

Mới cập nhật: 10:16 23/01
Vấn Đạo Chương

Tác giả: Văn Sao Công

Lượt xem: 84792

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 157

Mới cập nhật: 09:20 23/01
Siêu Thần Đại Đao Ma

Tác giả: Tiễn Thủy II

Lượt xem: 14771

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 95

Mới cập nhật: 08:40 23/01
Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Loạn

Lượt xem: 969061

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2668

Mới cập nhật: 08:32 23/01
Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Lượt xem: 315066

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1566

Mới cập nhật: 08:30 23/01
Cao Năng Lai Tập (Cao năng đột kích)

Tác giả: Tân Ý

Lượt xem: 13233

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 148

Mới cập nhật: 08:26 23/01
Vô Địch Tiểu Hoàng Thúc

Tác giả: Tiễn Thủy II

Lượt xem: 151754

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 433

Mới cập nhật: 08:21 23/01
Khắc Kim Ma Chủ

Tác giả: Hoàng Trung Lý

Lượt xem: 244282

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 827

Mới cập nhật: 08:16 23/01
Ngã Năng Khán Kiến Chiến Đấu Lực

Tác giả: Xú Trư Bàn Hồ Hồ

Lượt xem: 86689

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 985

Mới cập nhật: 07:45 23/01
 
Trở lên đầu trang