Huyền Huyễn

Vũ Luyện Điên Phong

Tác giả: Mạc Mặc

Lượt xem: 10562389

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 4586

Mới cập nhật: 09:24 27/03
Bách Luyện Phi Thăng Lục

Tác giả: Hư Chân

Lượt xem: 774294

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 5229

Mới cập nhật: 09:17 27/03
Vạn Vực Linh Thần

Tác giả: Càn Đa Đa

Lượt xem: 100889

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3732

Mới cập nhật: 08:56 27/03
Tu Luyện Cuồng Triều

Tác giả: Phó Khiếu Trần

Lượt xem: 51288

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2477

Mới cập nhật: 08:45 27/03
Quái Vật Thiên Đường (Quái Vật Lạc Viên)

Tác giả: Tửu Chử Hạch Đạn Đầu

Lượt xem: 13068

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 229

Mới cập nhật: 08:42 27/03
Chí Cao Chúa Tể

Tác giả: Lê Thiên

Lượt xem: 103591

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2911

Mới cập nhật: 08:39 27/03
Ngã Hòa Nhị Cáp Cộng Hệ Thống

Tác giả: Huyền Vũ

Lượt xem: 882

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 10

Mới cập nhật: 08:26 27/03
Tuyệt Đại Danh Sư

Tác giả: Tương Tư Tẩy Hồng Đậu

Lượt xem: 45642

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 366

Mới cập nhật: 08:20 27/03
Kỹ Năng Chế Tạo Đại Sư

Tác giả: Tạc Nghiễn

Lượt xem: 6430

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 55

Mới cập nhật: 07:57 27/03
Ngã Đích Chúc Tính Hữu Thủ (Thuộc tính tay phải của ta)

Tác giả: Thái Thâm

Lượt xem: 5170

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 140

Mới cập nhật: 07:57 27/03
Thần Sủng Tiến Hóa

Tác giả: Tửu Trì Túy

Lượt xem: 151138

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 810

Mới cập nhật: 07:57 27/03
Ngã Hữu Nhất Trương Triêm Triêm Tạp

Tác giả: Bảo Thạch Miêu

Lượt xem: 12078

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 87

Mới cập nhật: 07:52 27/03
Đông Hoàng Đại Đế

Tác giả: Phong Khinh Dương

Lượt xem: 41990

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 249

Mới cập nhật: 07:48 27/03
Khủng Bố Giáng Lâm

Tác giả: Cổ Hi

Lượt xem: 26134

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 80

Mới cập nhật: 07:47 27/03
Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Lượt xem: 201270

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 923

Mới cập nhật: 07:46 27/03
Phục Thiên Thị

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Lượt xem: 144905

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 949

Mới cập nhật: 07:41 27/03
Thái Cổ Chí Tôn

Tác giả: Lưỡng Xử Nhàn Sầu

Lượt xem: 351734

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3111

Mới cập nhật: 07:39 27/03
Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Lượt xem: 861058

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2916

Mới cập nhật: 07:37 27/03
Ngã Đoạt Xá Liễu Ma Hoàng

Tác giả: Bát Nguyệt Phi Ưng

Lượt xem: 10114

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 45

Mới cập nhật: 07:34 27/03
Lăng Thiên Chiến Tôn

Tác giả: Phong Khinh Dương

Lượt xem: 1421973

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3399

Mới cập nhật: 07:24 27/03
 
Trở lên đầu trang