Huyền Huyễn

Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Lượt xem: 2437121

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 821

Mới cập nhật: 13:07 21/05
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Lượt xem: 6548105

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1630

Mới cập nhật: 12:34 21/05
Tử Dạ Hành Giả

Tác giả: Bàng Giải Mạn Ba

Lượt xem: 19191

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 128

Mới cập nhật: 11:27 21/05
Hổ Quân

Tác giả: Đương Niên Ly Ca

Lượt xem: 7758

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 32

Mới cập nhật: 11:26 21/05
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Lượt xem: 7040734

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2058

Mới cập nhật: 11:04 21/05
Lệ Hại Liễu Ngã Đích Nguyên Thủy Nhân (Lợi hại thật người nguyên thủy của ta)

Tác giả: Trúc Thứ Vô Phong

Lượt xem: 78258

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 703

Mới cập nhật: 11:02 21/05
Vô Sỉ Tông Chủ Hệ Thống

Tác giả: Thải Y Ngu Thánh

Lượt xem: 56593

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 555

Mới cập nhật: 11:01 21/05
Vạn Cổ Tối Cường Tông

Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến

Lượt xem: 873953

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1003

Mới cập nhật: 10:41 21/05
Đế Vũ Đại Hệ Thống

Tác giả: Tạo Hóa Giam Giới

Lượt xem: 32783

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 449

Mới cập nhật: 10:39 21/05
Vũ Luyện Điên Phong

Tác giả: Mạc Mặc

Lượt xem: 10631563

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 4672

Mới cập nhật: 10:19 21/05
Nhập Ngã Thần Tịch

Tác giả: Tửu Lang Phạn Đại

Lượt xem: 135

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 4

Mới cập nhật: 09:55 21/05
Cửu Thiên Thần Hoàng

Tác giả: Diệp Chi Phàm

Lượt xem: 223345

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1368

Mới cập nhật: 09:40 21/05
Trương Tiểu Hầu Ngoại Truyện

Tác giả: Loạn

Lượt xem: 2385

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 09:24 21/05
Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Tác giả: Thiên Đố Di Kế

Lượt xem: 241319

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1643

Mới cập nhật: 08:05 21/05
Thỉnh Tố Cá Hảo Nhân (Xin hãy làm người tốt)

Tác giả: Hà Lưu Chi Uông

Lượt xem: 11256

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 186

Mới cập nhật: 07:55 21/05
Vạn Giới Toàn Năng Chí Tôn

Tác giả: Tiểu Hạng Quyển

Lượt xem: 72332

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 753

Mới cập nhật: 07:40 21/05
Thần Thoại Kỷ Nguyên

Tác giả: Nhân Vật Ngoạn Nhân

Lượt xem: 324442

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 664

Mới cập nhật: 07:36 21/05
Khắc Kim Ma Chủ

Tác giả: Hoàng Trung Lý

Lượt xem: 381526

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1021

Mới cập nhật: 07:32 21/05
Khủng Bố Giáng Lâm

Tác giả: Cổ Hi

Lượt xem: 94339

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 181

Mới cập nhật: 07:22 21/05
Siêu Thần Đạo Thuật

Tác giả: Đương Niên Yên Hỏa

Lượt xem: 31353

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 152

Mới cập nhật: 23:44 20/05
 
Trở lên đầu trang