Huyền Huyễn

Thái Cổ Long Tượng Quyết

Tác giả: Thái cổ Long Tượng Quyết

Lượt xem: 9147

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 320

Mới cập nhật: 14:54 19/01
Tối Cường Hồng Bao Hoàng Đế

Tác giả: Hiệp Xả Đản

Lượt xem: 6424

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 150

Mới cập nhật: 14:43 19/01
Võ Thần Huyết Mạch

Tác giả: Cương Đại Mộc

Lượt xem: 6979

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 150

Mới cập nhật: 14:35 19/01
Kiếm Đạo Độc Tôn

Tác giả: Hương Lạt Vưu Ngư Cán

Lượt xem: 4481

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 140

Mới cập nhật: 14:30 19/01
Thần Phủ Đan Tôn

Tác giả: Bình Chương Sự

Lượt xem: 7725

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 120

Mới cập nhật: 13:17 19/01
Thương Thiên Kiếm Đế

Tác giả: Kiếm Tôn

Lượt xem: 4433

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 80

Mới cập nhật: 13:10 19/01
Thái Cổ Kiếm Tôn

Tác giả: Thanh Thạch Tế Ngữ

Lượt xem: 151569

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3744

Mới cập nhật: 13:00 19/01
Đả Tạo Dị Giới

Tác giả: Hoa Nhiệm Cừu

Lượt xem: 118119

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1834

Mới cập nhật: 09:08 19/01
Ngã Đích Nữ Bộc Tưởng Hủy Diệt Thế Giới (Hầu gái của ta muốn hủy diệt thế giới)

Tác giả: Phiêu Ẩn 2

Lượt xem: 7148

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 149

Mới cập nhật: 08:59 19/01
Ngã Khả Năng Hoạt Bất Quá Tam Chương (Ta khả năng sống không quá ba chương)

Tác giả: Tịnh Bất Thị Phượng Mâu

Lượt xem: 2884

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 08:54 19/01
Thiên Lộ Sát Thần

Tác giả: Chàng Phá Nam Tường

Lượt xem: 290186

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1290

Mới cập nhật: 19:05 18/01
Ngã Bất Tưởng Nghịch Thiên A

Tác giả: Tân Phong

Lượt xem: 3141

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 26

Mới cập nhật: 17:56 18/01
Đấu La Đại Lục IV: Chung Cực Đấu La

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Lượt xem: 13975

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 40

Mới cập nhật: 17:45 18/01
Kiếm Chủ Bát Hoang

Tác giả: Hàn Vô Phong

Lượt xem: 5975

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 161

Mới cập nhật: 16:26 18/01
Nguyên Huyết Thần Tọa

Tác giả: Duyên Phận 0

Lượt xem: 401052

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1169

Mới cập nhật: 08:56 18/01
Mỹ Thực Linh Sủng Sư

Tác giả: Độc Ảnh Cô Đăng

Lượt xem: 4579

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 28

Mới cập nhật: 22:45 16/01
Phong Cuồng Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả: Phong Cuồng Đích Manh Manh

Lượt xem: 38061

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1080

Mới cập nhật: 21:37 16/01
Tuyệt Thế Thần Hoàng

Tác giả: Băng Tường

Lượt xem: 2511

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 70

Mới cập nhật: 20:51 16/01
Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Tác giả: Thiên Đố Di Kế

Lượt xem: 212482

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1426

Mới cập nhật: 11:25 16/01
Nghịch Mệnh Ma Chủ

Tác giả: Trần Sâm Nhiên Đích Hữu Thủ

Lượt xem: 9053

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 160

Mới cập nhật: 08:32 16/01
 
Trở lên đầu trang