Huyền Huyễn

Tinh Quái Đăng Lục Khí

Tác giả: Văn Tự Bàng

Lượt xem: 7575

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 75

Mới cập nhật: 19:52 04/05
Thiên Hành Chiến Ký

Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

Lượt xem: 97349

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 321

Mới cập nhật: 16:45 04/05
Tây Du Tam Thiên Giới

Tác giả: Xích Luyện Tử

Lượt xem: 1028

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 10:07 04/05
Ngã Đích Chúc Tính Hữu Thủ (Thuộc tính tay phải của ta)

Tác giả: Thái Thâm

Lượt xem: 13487

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 228

Mới cập nhật: 05:38 04/05
Kiếm Đạo Độc Tôn

Tác giả: Hương Lạt Vưu Ngư Cán

Lượt xem: 10543

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 225

Mới cập nhật: 18:50 03/05
Kiếm Chủ Bát Hoang

Tác giả: Hàn Vô Phong

Lượt xem: 16687

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1188

Mới cập nhật: 18:47 03/05
Tuyệt Đại Danh Sư

Tác giả: Tương Tư Tẩy Hồng Đậu

Lượt xem: 55031

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 400

Mới cập nhật: 18:36 03/05
Bách Luyện Phi Thăng Lục

Tác giả: Hư Chân

Lượt xem: 792179

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 5266

Mới cập nhật: 18:29 03/05
Lăng Thiên Đế Chủ

Tác giả: Bôn Đằng Đích Bao Tử

Lượt xem: 173650

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2271

Mới cập nhật: 18:10 03/05
Trùng Sinh Chi Tuyệt Thế Võ Thần

Tác giả: Phong Nhất Đao

Lượt xem: 97352

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2996

Mới cập nhật: 17:41 03/05
Hồng Thiên Thần Tôn

Tác giả: Từ Tam Giáp

Lượt xem: 34986

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1263

Mới cập nhật: 17:34 03/05
Vạn Vực Thiên Tôn

Tác giả: Khiêu Vũ Đích Sỏa Miêu

Lượt xem: 18189

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3310

Mới cập nhật: 17:32 03/05
Chư Thiên Kịch Thấu Quần

Tác giả: Hội Tả Tự Đích Oa Ngưu

Lượt xem: 4934

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 93

Mới cập nhật: 21:48 02/05
Ngạo Thế Cuồng Nhân

Tác giả: Duyên Phận 0

Lượt xem: 4553

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 28

Mới cập nhật: 16:56 02/05
Chân Vũ Thế Giới

Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu

Lượt xem: 1548586

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1707

Mới cập nhật: 09:43 01/05
Lôi Vũ Thần Đế

Tác giả: Trương Hàn Công Tử

Lượt xem: 53129

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2133

Mới cập nhật: 09:13 01/05
Ngã Đích Đại Ma Vương Lão Sư

Tác giả: Bất Hát Trà Đích Dụ Đầu

Lượt xem: 2768

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 48

Mới cập nhật: 13:57 30/04
Thái Cổ Kiếm Tôn

Tác giả: Thanh Thạch Tế Ngữ

Lượt xem: 178547

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3812

Mới cập nhật: 15:54 29/04
Siêu Phàm Dược Tôn

Tác giả: Thần Cấp Hắc Bát

Lượt xem: 27122

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1920

Mới cập nhật: 11:25 29/04
Huyễn Thú Tiến Hóa Đồ Giám

Tác giả: Mk Thiên Không Không

Lượt xem: 3757

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 35

Mới cập nhật: 00:11 29/04
 
Trở lên đầu trang