Huyền Huyễn

Cực Dược Đế Tôn

Tác giả: Phiêu Tuyết Vong Ngân

Lượt xem: 484

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 02:34 02/08
Đế Ngự Tiên Ma

Tác giả: Ngã Thị Bồng Hao Nhân

Lượt xem: 44364

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 678

Mới cập nhật: 00:42 02/08
Linh Kiếm Tôn

Tác giả: Vân Thiên Không

Lượt xem: 46458

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 894

Mới cập nhật: 00:14 02/08
Trạch Yêu Ký

Tác giả: Thiện Thủy

Lượt xem: 32731

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 319

Mới cập nhật: 20:47 01/08
Thánh Khư

Tác giả: Thần Đông

Lượt xem: 441227

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1418

Mới cập nhật: 23:10 31/07
Sở Thiên Thế Giới

Tác giả: Tử Hạo

Lượt xem: 220

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 20:24 31/07
Ám Hắc Phá Hoại Thần Chi Tu Chân Ký

Tác giả: Trà Diệp Ba La

Lượt xem: 330

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 20:11 31/07
Thần Hoang Long Đế

Tác giả: Yêu Nguyệt Dạ

Lượt xem: 5152

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 135

Mới cập nhật: 20:10 31/07
Tam Quốc Chi Đế Bá Vạn Giới Hệ Thống

Tác giả: Vô Lượng

Lượt xem: 396

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 19:52 31/07
Nguyên Thủy Đại Thời Đại

Tác giả: Vũ Thiên Ngôn

Lượt xem: 21616

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 381

Mới cập nhật: 20:26 27/07
Tuyệt Thiên Vũ Đế

Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ

Lượt xem: 349890

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1608

Mới cập nhật: 12:41 27/07
Thôn Thiên Ký

Tác giả: Phong Thanh Dương

Lượt xem: 181192

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1828

Mới cập nhật: 19:20 26/07
Hỗn Thiên Vũ Thần

Tác giả: Thông Hoa

Lượt xem: 5323

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 50

Mới cập nhật: 23:53 25/07
Thiên Nguyên Tiếu Ngạo

Tác giả: Quyện Điểu Mộ Quy

Lượt xem: 36573

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 439

Mới cập nhật: 21:28 25/07
Chúng Thần Quyền Mưu

Tác giả: Toàn Thị Bảo Tàng

Lượt xem: 545

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2

Mới cập nhật: 17:34 24/07
Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Lượt xem: 8468760

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3729

Mới cập nhật: 00:34 24/07
Càn Khôn Kiếm Thần

Tác giả: Trần Sơn

Lượt xem: 386593

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3786

Mới cập nhật: 22:31 23/07
Nho Mưu Thiên Hạ

Tác giả: Mạc Vấn Tục

Lượt xem: 231

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 13:10 23/07
Tần Thời Chi Ngã Yếu Tố Quân Phiệt

Tác giả: Vương Gia Đái Mạo

Lượt xem: 440

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 22:19 22/07
Đao Trấn Tinh Hà

Tác giả: Khai Hoang

Lượt xem: 672675

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1403

Mới cập nhật: 17:57 21/07
 
Trở lên đầu trang