Huyền Huyễn

Ngã Hữu Thập Cá Thiên Phú Vị

Tác giả: Tu Tiên Tam Thập Tái

Lượt xem: 9234

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 107

Mới cập nhật: 05:45 11/08
Tạo Hóa Chi Vương

Tác giả: Trư Tam Bất

Lượt xem: 3971349

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3087

Mới cập nhật: 14:16 10/08
Cơ Giới Vũ Thánh

Tác giả: Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

Lượt xem: 42908

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 450

Mới cập nhật: 23:52 08/08
Yêu Thần Ký

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Lượt xem: 1534897

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 480

Mới cập nhật: 16:55 08/08
Tinh Quái Đăng Lục Khí

Tác giả: Văn Tự Bàng

Lượt xem: 17801

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 341

Mới cập nhật: 13:51 08/08
Ngã Năng Bang Nhĩ Gia Điểm (Ta có thể tăng điểm giúp ngươi)

Tác giả: Cổ Hi

Lượt xem: 133353

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 213

Mới cập nhật: 07:38 08/08
Ta Thật Không Có Muốn Làm Độc Nãi A

Tác giả: Thiên Tuyển Xướng Thi Nhân

Lượt xem: 7779

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 33

Mới cập nhật: 15:01 07/08
Kỹ Năng Chế Tạo Đại Sư

Tác giả: Tạc Nghiễn

Lượt xem: 29707

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 435

Mới cập nhật: 13:02 07/08
Chỉ Xích Chi Gian Nhân Tận Địch Quốc

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm

Lượt xem: 14831

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 210

Mới cập nhật: 12:47 07/08
Phục Thiên Thị

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Lượt xem: 181767

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1262

Mới cập nhật: 11:48 07/08
Kỹ Năng Phục Chế Đại Sư

Tác giả: Lục Nguyệt Kiếm Bắc

Lượt xem: 10031

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 40

Mới cập nhật: 11:47 07/08
Vạn Giới Chi Lão Tổ Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả: Kiên Cường Đích Thạch Đầu

Lượt xem: 23517

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 440

Mới cập nhật: 11:46 07/08
Thái Cổ Chí Tôn

Tác giả: Lưỡng Xử Nhàn Sầu

Lượt xem: 386569

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3298

Mới cập nhật: 11:42 07/08
Ngã Đoạt Xá Liễu Ma Hoàng

Tác giả: Bát Nguyệt Phi Ưng

Lượt xem: 42642

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 465

Mới cập nhật: 11:36 07/08
Ngã Chích Tưởng An Tĩnh Địa Đả Du Hí

Tác giả: Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sử

Lượt xem: 27059

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 450

Mới cập nhật: 11:23 07/08
Vạn Thú Chiến Thần

Tác giả: Thiết Huyết Đan Tâm

Lượt xem: 21652

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 795

Mới cập nhật: 22:17 05/08
Ngã Thất Tuế Tựu Thành Liễu Tổ Sư Gia

Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư

Lượt xem: 1882

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 40

Mới cập nhật: 19:12 05/08
Phong Cuồng Kiến Thôn Lệnh

Tác giả: Lại Điểu

Lượt xem: 66459

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 290

Mới cập nhật: 16:55 05/08
Ngã Đích Chúc Tính Hữu Thủ (Thuộc tính tay phải của ta)

Tác giả: Thái Thâm

Lượt xem: 20573

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 258

Mới cập nhật: 16:34 04/08
Nho Đạo Chí Thánh

Tác giả: Vĩnh Hằng Chi Hỏa

Lượt xem: 1187019

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 3310

Mới cập nhật: 23:25 02/08
 
Trở lên đầu trang