Huyền Huyễn

Tối Cường Hồng Bao Hoàng Đế

Tác giả: Hiệp Xả Đản

Lượt xem: 8562

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 150

Mới cập nhật: 14:43 19/01
Võ Thần Huyết Mạch

Tác giả: Cương Đại Mộc

Lượt xem: 9572

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 150

Mới cập nhật: 14:35 19/01
Thần Phủ Đan Tôn

Tác giả: Bình Chương Sự

Lượt xem: 10918

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 120

Mới cập nhật: 13:17 19/01
Thương Thiên Kiếm Đế

Tác giả: Kiếm Tôn

Lượt xem: 7071

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 80

Mới cập nhật: 13:10 19/01
Thái Cổ Kiếm Tôn

Tác giả: Thanh Thạch Tế Ngữ

Lượt xem: 163781

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3744

Mới cập nhật: 13:00 19/01
Ngã Khả Năng Hoạt Bất Quá Tam Chương (Ta khả năng sống không quá ba chương)

Tác giả: Tịnh Bất Thị Phượng Mâu

Lượt xem: 4344

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 08:54 19/01
Thiên Lộ Sát Thần

Tác giả: Chàng Phá Nam Tường

Lượt xem: 294251

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1290

Mới cập nhật: 19:05 18/01
Nguyên Huyết Thần Tọa

Tác giả: Duyên Phận 0

Lượt xem: 417421

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1169

Mới cập nhật: 08:56 18/01
Phong Cuồng Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả: Phong Cuồng Đích Manh Manh

Lượt xem: 43686

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1080

Mới cập nhật: 21:37 16/01
Nghịch Mệnh Ma Chủ

Tác giả: Trần Sâm Nhiên Đích Hữu Thủ

Lượt xem: 12458

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 160

Mới cập nhật: 08:32 16/01
Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Tác giả: Yêu Tuyên

Lượt xem: 114890

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 891

Mới cập nhật: 23:16 15/01
Siêu Thần Cấp Gia Tốc Hệ Thống

Tác giả: Yêu Hồng

Lượt xem: 18748

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 143

Mới cập nhật: 08:30 15/01
Đạo Thiên Chi Lộ

Tác giả: Nhị Lang Kỵ Ngưu

Lượt xem: 4350

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 14

Mới cập nhật: 10:08 14/01
Thần Cấp Ngự Thú

Tác giả: Thập Giới

Lượt xem: 242145

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 572

Mới cập nhật: 08:30 14/01
Ngã Đích Linh Thai Bất Khả Năng Giá Yêu Manh

Tác giả: Thâm Hải Thanh Ngư

Lượt xem: 8859

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 156

Mới cập nhật: 15:59 13/01
Đấu La Đại Lục Tử Vong Kỵ Sĩ

Tác giả: Hội Phi Đích Hàm Ngư Vương

Lượt xem: 1932

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 56

Mới cập nhật: 10:56 13/01
Bá Thiên Chiến Hoàng

Tác giả: Phạm Thần

Lượt xem: 103727

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 2059

Mới cập nhật: 20:02 12/01
Chư Thiên Đỉnh Phong

Tác giả: Ngưng Kính Thiên

Lượt xem: 4926

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 07:18 12/01
Cửu Chuyển Đế Tôn

Tác giả: Vong Tình Chí Tôn

Lượt xem: 9633

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 115

Mới cập nhật: 00:01 12/01
Cái Thế Đế Tôn

Tác giả: Một Diệp Thanh Thiên

Lượt xem: 117171

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 840

Mới cập nhật: 23:09 11/01
 
Trở lên đầu trang