Huyền Huyễn

Vạn Cổ Tà Đế

Tác giả: Manh Nguyên Tử

Lượt xem: 4995

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 64

Mới cập nhật: 00:41 23/12
Đại Đạo Triều Thiên

Tác giả: Miêu Nị

Lượt xem: 165228

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 410

Mới cập nhật: 17:44 22/12
Chí Tôn Đan Thần

Tác giả: Phong Manh Đô Đô Đô

Lượt xem: 85767

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 450

Mới cập nhật: 10:31 22/12
Cực Đạo Quỷ Ma

Tác giả: Khinh Chu Chử Tửu

Lượt xem: 47626

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 358

Mới cập nhật: 06:52 22/12
Dị Giới Chi Siêu Cấp Chiến Thiên

Tác giả: Hỗn Độn Thái Tử

Lượt xem: 599217

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 665

Mới cập nhật: 19:51 20/12
Vạn Long Thần Tôn

Tác giả: Hiểu Vị Ương

Lượt xem: 138804

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2684

Mới cập nhật: 22:24 17/12
Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Tác giả: Bình Phàm Ảo Thuật Gia

Lượt xem: 151764

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2527

Mới cập nhật: 21:28 17/12
Nhất Đao 9999

Tác giả: Bất Hội Đích Miêu 1

Lượt xem: 3848

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 13

Mới cập nhật: 09:38 17/12
Mệnh Vận Chi Nhãn

Tác giả: Tư Sản Bạo Tăng

Lượt xem: 56216

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 679

Mới cập nhật: 22:02 16/12
Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Đường Môn Anh Hùng Truyện

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Lượt xem: 5841

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 91

Mới cập nhật: 21:34 16/12
Thiên Vũ Cực Hạn

Tác giả: Hỏa Ngưu Phong vân

Lượt xem: 92299

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 160

Mới cập nhật: 16:28 16/12
Khí Tu Vô Cực

Tác giả: Điên Trung Chi Điên

Lượt xem: 102405

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2

Mới cập nhật: 15:59 16/12
Ám Hắc Phục Tô

Tác giả: Bạch nhật nhập hải lưu

Lượt xem: 9545

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 64

Mới cập nhật: 10:08 14/12
Ma Hề Hề

Tác giả: Vô Tận Quang Minh

Lượt xem: 1287

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 20:40 13/12
Ngã Chân Thị Cá Đại Ma Vương

Tác giả: Ma Nữ Ảo Tưởng

Lượt xem: 2414

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 43

Mới cập nhật: 10:39 11/12
Mỗi Nhất Miểu Đô Tại Tu Luyện (Mỗi một giây đều đang tu luyện)

Tác giả: Mặc Sửu

Lượt xem: 4157

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 61

Mới cập nhật: 10:16 11/12
Toàn Dân Ngự Thú Vô Song

Tác giả: Tuần du thư sinh

Lượt xem: 6845

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 94

Mới cập nhật: 19:27 08/12
Vạn Khách Vũ Thần Kinh

Tác giả: Xa Đỉnh

Lượt xem: 2419

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 126

Mới cập nhật: 23:54 07/12
Sử Thượng Tối Cường Thư Sinh

Tác giả: Tướng Diện

Lượt xem: 1585

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1

Mới cập nhật: 23:52 07/12
Thái Cổ Long Đế Quyết

Tác giả: Tiết Chi Thiên

Lượt xem: 16658

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 150

Mới cập nhật: 22:10 07/12
 
Trở lên đầu trang