Huyền Huyễn

Thần Cấp Ngự Thú

Tác giả: Thập Giới

Lượt xem: 249037

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 572

Mới cập nhật: 08:30 14/01
Ngã Đích Linh Thai Bất Khả Năng Giá Yêu Manh

Tác giả: Thâm Hải Thanh Ngư

Lượt xem: 10135

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 156

Mới cập nhật: 15:59 13/01
Đấu La Đại Lục Tử Vong Kỵ Sĩ

Tác giả: Hội Phi Đích Hàm Ngư Vương

Lượt xem: 3040

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 56

Mới cập nhật: 10:56 13/01
Bá Thiên Chiến Hoàng

Tác giả: Phạm Thần

Lượt xem: 114279

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 2059

Mới cập nhật: 20:02 12/01
Chư Thiên Đỉnh Phong

Tác giả: Ngưng Kính Thiên

Lượt xem: 6805

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 07:18 12/01
Cửu Chuyển Đế Tôn

Tác giả: Vong Tình Chí Tôn

Lượt xem: 13628

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 115

Mới cập nhật: 00:01 12/01
Cái Thế Đế Tôn

Tác giả: Một Diệp Thanh Thiên

Lượt xem: 119349

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 840

Mới cập nhật: 23:09 11/01
Chí Tôn Thần Hoàng

Tác giả: Oa Ngưu Bản Sắc

Lượt xem: 5438

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 35

Mới cập nhật: 22:39 11/01
Văn Đạo Tổ Sư Gia

Tác giả: Ngoan Duệ Đích Vẫn

Lượt xem: 23269

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 535

Mới cập nhật: 18:46 11/01
Ngã Bất Thị Đại Tiên Tôn A

Tác giả: Vu Mã Hành

Lượt xem: 56517

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 239

Mới cập nhật: 13:17 11/01
Long Văn Chiến Thần

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch

Lượt xem: 417847

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3343

Mới cập nhật: 18:21 10/01
Tinh Không Chi Chủ

Tác giả: Bát Nguyệt Phi Ưng

Lượt xem: 38234

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 416

Mới cập nhật: 17:51 10/01
Ác Ma Tựu Tại Thân Biên

Tác giả: Hán Bảo

Lượt xem: 71245

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 727

Mới cập nhật: 17:23 10/01
Vô Thượng Quật Khởi

Tác giả: Bảo Thạch Miêu

Lượt xem: 131362

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1390

Mới cập nhật: 17:11 10/01
Cương Thi Thủy Tổ Ngã Đương Định Liễu

Tác giả: Thi Mễ Thủy Bỉ

Lượt xem: 15821

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 47

Mới cập nhật: 00:16 10/01
Ngã Thị Chí Tôn

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Lượt xem: 76228

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1122

Mới cập nhật: 20:00 09/01
Yêu Thần Võ Đế

Tác giả: Yêu Vũ

Lượt xem: 10366

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 131

Mới cập nhật: 19:39 09/01
Đan Võ Chí Tôn

Tác giả: Diệu Hỏa

Lượt xem: 35234

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1570

Mới cập nhật: 19:05 09/01
Tòng Thần Cấm Đảo Khai Thủy

Tác giả: Phồn Hoa Lạc Tận Nhất Mộng

Lượt xem: 9016

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 75

Mới cập nhật: 21:30 05/01
Lục Giới Phong Thần

Tác giả: Phong Tiêu Tiêu Hề

Lượt xem: 209533

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 2462

Mới cập nhật: 12:37 05/01
 
Trở lên đầu trang