Huyền Huyễn

Thỉnh Khiếu Ngã Đại Boss

Tác giả: Huyền Qua

Lượt xem: 836

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 16:33 22/01
Phù Văn Cơ Giới

Tác giả: Ngã Trạch

Lượt xem: 28089

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 236

Mới cập nhật: 22:16 20/01
Vô Tận Thần Vực

Tác giả: Y Quan Thắng Tuyết

Lượt xem: 138383

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 951

Mới cập nhật: 21:50 20/01
Cơ Duyên Liêu Thiên Quần

Tác giả: Tuyết Lạc Quân

Lượt xem: 1512

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 10

Mới cập nhật: 20:09 19/01
Vô Địch Kiếm Hồn

Tác giả: Thiết Mã Phi Kiều

Lượt xem: 17365

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 565

Mới cập nhật: 19:49 19/01
Hỗn Độn Thiên Đế Quyết

Tác giả: Kiếm Khinh Dương

Lượt xem: 11375

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 160

Mới cập nhật: 19:44 19/01
Nghịch Thế Tiên Tôn

Tác giả: Thiên Vi Kỳ Bàn

Lượt xem: 22977

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 175

Mới cập nhật: 19:35 19/01
Đan Đạo Tông Sư

Tác giả: Chích Thị Tiểu Hà Mễ

Lượt xem: 24333

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1274

Mới cập nhật: 19:17 19/01
Thái Thượng Kiếm Tôn

Tác giả: Phiêu Linh Huyễn

Lượt xem: 33807

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1531

Mới cập nhật: 19:02 19/01
Thái Cổ Long Tượng Quyết

Tác giả: Vượng Tử Lão Man Đầu

Lượt xem: 15253

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 320

Mới cập nhật: 14:54 19/01
Tối Cường Hồng Bao Hoàng Đế

Tác giả: Hiệp Xả Đản

Lượt xem: 11308

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 150

Mới cập nhật: 14:43 19/01
Võ Thần Huyết Mạch

Tác giả: Cương Đại Mộc

Lượt xem: 15779

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 150

Mới cập nhật: 14:35 19/01
Thần Phủ Đan Tôn

Tác giả: Bình Chương Sự

Lượt xem: 14265

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 120

Mới cập nhật: 13:17 19/01
Thương Thiên Kiếm Đế

Tác giả: Kiếm Tôn

Lượt xem: 10226

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 80

Mới cập nhật: 13:10 19/01
Ngã Khả Năng Hoạt Bất Quá Tam Chương (Ta khả năng sống không quá ba chương)

Tác giả: Tịnh Bất Thị Phượng Mâu

Lượt xem: 5249

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 08:54 19/01
Thiên Lộ Sát Thần

Tác giả: Chàng Phá Nam Tường

Lượt xem: 301725

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1290

Mới cập nhật: 19:05 18/01
Nguyên Huyết Thần Tọa

Tác giả: Duyên Phận 0

Lượt xem: 435980

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1169

Mới cập nhật: 08:56 18/01
Phong Cuồng Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả: Phong Cuồng Đích Manh Manh

Lượt xem: 50363

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1080

Mới cập nhật: 21:37 16/01
Nghịch Mệnh Ma Chủ

Tác giả: Trần Sâm Nhiên Đích Hữu Thủ

Lượt xem: 16349

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 160

Mới cập nhật: 08:32 16/01
Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Tác giả: Yêu Tuyên

Lượt xem: 124852

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 891

Mới cập nhật: 23:16 15/01
 
Trở lên đầu trang