Trang chủ Huyền Huyễn Mệnh vận thiên bàn

Mệnh vận thiên bàn

Đang cập nhập Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Nễ hữu nguyện vọng mạ ? Tưởng yếu thiên hạ vô địch , hoàn...

1 Yêu thích| 91798Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nễ hữu nguyện vọng mạ ? Tưởng yếu thiên hạ vô địch , hoàn thị tưởng yếu phú giáp thiên hạ , diệc hoặc thị tưởng yếu trường sinh bất lão ? Giá lý khả dĩ bang nễ mộng tưởng thành chân nga ! !
Nhất cá thần kì đích la bàn , nhất cá truyền kì đích khai thủy .

thằng này được Mệnh vận thiên bàn đưa đến dị giới .truyện khá

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn