Huyền Huyễn

Kiếm Nghịch Thiên Khung

Tác giả: EK Chocolate

Lượt xem: 71381

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 743

Mới cập nhật: 18:48 04/01
Nghịch Thiên Chiến Thần

Tác giả: Bất Bại

Lượt xem: 65092

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2918

Mới cập nhật: 13:55 04/01
Thiên Kiếm Thần Đế

Tác giả: Quân Lạc Hoa

Lượt xem: 66514

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 620

Mới cập nhật: 12:03 04/01
Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Lượt xem: 2191653

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 4927

Mới cập nhật: 20:42 03/01
Vũ Phá Cửu Hoang

Tác giả: Vô Địch Tiểu Bối

Lượt xem: 58830

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2789

Mới cập nhật: 09:23 02/01
Xích Long Võ Thần

Tác giả: Du Du Đế Hoàng

Lượt xem: 194599

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2860

Mới cập nhật: 09:21 02/01
LV99 Cấp Đích Thôn Dân

Tác giả: 17 Điểm Bán

Lượt xem: 10329

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 14:56 01/01
Đế Hỏa Đan Vương

Tác giả: Bình Phàm Tâm

Lượt xem: 78600

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2939

Mới cập nhật: 19:45 31/12
Cửu Tiêu Vũ Đế

Tác giả: Yêu Vũ

Lượt xem: 40819

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2935

Mới cập nhật: 15:41 31/12
Quần Tinh Chi Tử Đào Hôn Lục

Tác giả: Phì Diện Bao

Lượt xem: 55751

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1747

Mới cập nhật: 22:05 30/12
Tiến Hóa Chi Nhãn

Tác giả: Á Xá La

Lượt xem: 56176

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 853

Mới cập nhật: 21:16 29/12
Thiên Mệnh Võ Thần

Tác giả: Yên Vân Vũ Khởi

Lượt xem: 10629

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 735

Mới cập nhật: 17:10 28/12
Vô Địch Dĩ Hậu Đương Sư Tôn

Tác giả: Thần cấp trạch

Lượt xem: 23709

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 194

Mới cập nhật: 15:29 26/12
Thuần Dương Đệ Nhất Chưởng Giáo

Tác giả: Trì Ninh Vũ

Lượt xem: 2112

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 23:16 25/12
Chư Thiên Tối Cường Tổ Sư

Tác giả: Trung Nguyên Cường Hổ

Lượt xem: 5291

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 23:13 25/12
Vô Địch Chân Tịch Mịch

Tác giả: Tân Phong

Lượt xem: 108192

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1164

Mới cập nhật: 18:47 25/12
Tuyệt Thế Võ Thần Chi Phong Vân Tái Khởi

Tác giả: Đô Úy Q

Lượt xem: 52540

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1740

Mới cập nhật: 09:05 25/12
Ngã Bất Thị Lão Nhị

Tác giả: Tả Hữu Ngôn Tha

Lượt xem: 4135

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 20

Mới cập nhật: 08:37 25/12
Vạn Vực Phong Thần

Tác giả: Nam Thần Z

Lượt xem: 26713

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 765

Mới cập nhật: 17:55 23/12
Tuyệt Thế Tà Thần

Tác giả: Phong Cuồng Tiếu

Lượt xem: 15708

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2300

Mới cập nhật: 16:38 23/12
 
Trở lên đầu trang