Huyền Huyễn

Càn Khôn Kiếm Thần

Tác giả: Trần Sơn

Lượt xem: 346439

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3684

Mới cập nhật: 18:16 20/05
Thiên A Giáng Lâm

Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Lượt xem: 89693

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 241

Mới cập nhật: 18:11 20/05
Siêu Thần Chế Tạp Sư

Tác giả: Linh Hạ Cửu Thập Độ

Lượt xem: 358886

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 362

Mới cập nhật: 17:43 20/05
Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Lượt xem: 648646

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1127

Mới cập nhật: 17:15 20/05
Triệu Hoán Mộng Yểm

Tác giả: Cổn Khai

Lượt xem: 341993

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 395

Mới cập nhật: 16:30 20/05
Tu La Đế Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Lượt xem: 261269

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1190

Mới cập nhật: 16:16 20/05
Huyết Ngục Ma Đế

Tác giả: Dạ Hành Nguyệt

Lượt xem: 186156

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2286

Mới cập nhật: 13:19 20/05
Thái Cổ Đan Tôn

Tác giả: Hồ Ngôn

Lượt xem: 188645

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1384

Mới cập nhật: 13:14 20/05
Vô Địch Thiên Tử

Tác giả: Tiễn Thủy II

Lượt xem: 68649

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 263

Mới cập nhật: 09:19 20/05
Minh Nhật Chi Kiếp

Tác giả: Hùng Lang Cẩu

Lượt xem: 93256

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 298

Mới cập nhật: 09:18 20/05
Tuyệt Thiên Vũ Đế

Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ

Lượt xem: 278880

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1460

Mới cập nhật: 09:13 20/05
Chư Thiên Vạn Giới Đại Trừu Thủ

Tác giả: Long Tốn Thiên

Lượt xem: 21138

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 162

Mới cập nhật: 08:45 20/05
Quái Vật Thiên Đường (Quái Vật Lạc Viên)

Tác giả: Tửu Chử Hạch Đạn Đầu

Lượt xem: 36939

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 861

Mới cập nhật: 08:19 20/05
Kiếm Lai

Tác giả: Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Lượt xem: 577108

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 617

Mới cập nhật: 04:10 20/05
Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Tác giả: Trầm Mặc Đích Cao Điểm

Lượt xem: 428596

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 538

Mới cập nhật: 23:08 19/05
Vạn Giới Cơ Nhân

Tác giả: Khinh Chu Chử Tửu

Lượt xem: 5799

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 107

Mới cập nhật: 22:14 19/05
Vạn Đạo Kiếm Tôn

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Lượt xem: 1878011

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 4065

Mới cập nhật: 19:07 19/05
Cực Quyền Bạo Quân

Tác giả: Dạ Dữ Tuyết

Lượt xem: 160406

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 510

Mới cập nhật: 12:33 19/05
Vũ Ngạo Cửu Tiêu

Tác giả: Tinh Thần Vẫn Lạc

Lượt xem: 747583

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 4864

Mới cập nhật: 12:24 19/05
Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Lượt xem: 428078

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 864

Mới cập nhật: 12:22 19/05
 
Trở lên đầu trang