Huyền Huyễn

Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Loạn

Lượt xem: 1251257

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2755

Mới cập nhật: 22:07 26/03
Vạn Cổ Tối Cường Tông

Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến

Lượt xem: 464709

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 821

Mới cập nhật: 22:04 26/03
Ngã Đáo Dị Giới Phóng Vệ Tinh

Tác giả: Vi Tiểu Bảo

Lượt xem: 111802

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 492

Mới cập nhật: 21:44 26/03
Đao Trấn Tinh Hà

Tác giả: Khai Hoang

Lượt xem: 582631

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1363

Mới cập nhật: 21:14 26/03
Vô Địch Thiên Hạ

Tác giả: Thần Kiến

Lượt xem: 5077922

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3687

Mới cập nhật: 21:13 26/03
Thần Cấp Đại Ma Đầu

Tác giả: Lạp Mỗ

Lượt xem: 436576

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2447

Mới cập nhật: 20:39 26/03
Vô Hạn Tiên Tri

Tác giả: Ngô Kiệt Siêu

Lượt xem: 99107

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1201

Mới cập nhật: 20:32 26/03
Cơ Giới Vũ Thánh

Tác giả: Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

Lượt xem: 10588

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 200

Mới cập nhật: 20:32 26/03
Chư Thiên Tối Cường Đại Lão

Tác giả: Thất Chích Khiêu Tảo

Lượt xem: 60813

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 497

Mới cập nhật: 20:22 26/03
Cực Quyền Bạo Quân

Tác giả: Dạ Dữ Tuyết

Lượt xem: 136051

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 460

Mới cập nhật: 20:14 26/03
Nguyên Thủy Bộ Lạc Đại Mạo Hiểm

Tác giả: Mã Nhất Giác

Lượt xem: 74802

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2245

Mới cập nhật: 20:13 26/03
Ngã Năng Khán Kiến Chiến Đấu Lực

Tác giả: Xú Trư Bàn Hồ Hồ

Lượt xem: 104779

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1112

Mới cập nhật: 20:12 26/03
Tu La Đế Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Lượt xem: 195525

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 942

Mới cập nhật: 19:34 26/03
Huyết Ngục Ma Đế

Tác giả: Dạ Hành Nguyệt

Lượt xem: 170325

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2076

Mới cập nhật: 19:20 26/03
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Lượt xem: 5700498

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1522

Mới cập nhật: 19:11 26/03
Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Lượt xem: 8231037

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3610

Mới cập nhật: 18:48 26/03
Thôn Thần Chí Tôn

Tác giả: Đang cập nhật

Lượt xem: 91

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1

Mới cập nhật: 18:30 26/03
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Lượt xem: 6211380

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1942

Mới cập nhật: 18:24 26/03
Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Lượt xem: 1943878

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 718

Mới cập nhật: 18:09 26/03
Triệu Hoán Mộng Yểm

Tác giả: Cổn Khai

Lượt xem: 199544

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 230

Mới cập nhật: 16:23 26/03
 
Trở lên đầu trang