Huyền Huyễn

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Tác giả: Phi Tước Đoạt Bôi

Lượt xem: 324608

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 681

Mới cập nhật: 01:56 20/08
Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Loạn

Lượt xem: 2211120

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2963

Mới cập nhật: 22:45 19/08
Kiếm Lai

Tác giả: Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Lượt xem: 766622

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 700

Mới cập nhật: 22:43 19/08
Vô Hạn Tiên Tri

Tác giả: Ngô Kiệt Siêu

Lượt xem: 166550

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1491

Mới cập nhật: 22:26 19/08
Ngã Năng Khán Kiến Chiến Đấu Lực

Tác giả: Xú Trư Bàn Hồ Hồ

Lượt xem: 164209

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1391

Mới cập nhật: 22:25 19/08
Nhất Tạp Tại Thủ

Tác giả: Hà Phi Song Giáp

Lượt xem: 83396

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 474

Mới cập nhật: 21:10 19/08
Quái Vật Thiên Đường (Quái Vật Lạc Viên)

Tác giả: Tửu Chử Hạch Đạn Đầu

Lượt xem: 66611

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1227

Mới cập nhật: 07:40 19/08
Từ Hoàn Mỹ Thế Giới Bắt Đầu

Tác giả: Tâm Ý Nan Bình

Lượt xem: 5995

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 139

Mới cập nhật: 13:50 18/08
Vạn Giới Toàn Năng Chí Tôn

Tác giả: Tiểu Hạng Quyển

Lượt xem: 111303

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 841

Mới cập nhật: 09:40 18/08
Đông Hoàng Đại Đế

Tác giả: Phong Khinh Dương

Lượt xem: 66954

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 316

Mới cập nhật: 00:38 18/08
Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Lượt xem: 269132

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1303

Mới cập nhật: 00:26 18/08
Lăng Thiên Chiến Tôn

Tác giả: Phong Khinh Dương

Lượt xem: 1510218

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3595

Mới cập nhật: 00:14 18/08
Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Lượt xem: 1021749

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3108

Mới cập nhật: 00:10 18/08
Ngã Hữu Nhất Trương Triêm Triêm Tạp

Tác giả: Bảo Thạch Miêu

Lượt xem: 55449

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 613

Mới cập nhật: 00:10 18/08
Nhân Hoàng Kỷ

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ

Lượt xem: 383153

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2043

Mới cập nhật: 23:47 17/08
Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Lượt xem: 493671

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 961

Mới cập nhật: 23:22 17/08
Vũ Ngạo Cửu Tiêu

Tác giả: Tinh Thần Vẫn Lạc

Lượt xem: 779309

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 5013

Mới cập nhật: 23:07 17/08
Đấu La Đại Lục IV: Chung Cực Đấu La

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Lượt xem: 84809

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 494

Mới cập nhật: 22:21 17/08
Vũ Cực Thần Thoại

Tác giả: Đơn Thuần Trạch Nam

Lượt xem: 7391

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 155

Mới cập nhật: 21:44 17/08
Vạn Đạo Kiếm Tôn

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Lượt xem: 2044633

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 4244

Mới cập nhật: 19:31 17/08
 
Trở lên đầu trang