Huyền Huyễn

Thánh Khư

Tác giả: Thần Đông

Lượt xem: 409222

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1404

Mới cập nhật: 09:05 28/04
Thần Vũ Đế Chủ

Tác giả: Phong Thượng

Lượt xem: 14408

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1952

Mới cập nhật: 15:46 27/04
Thần Sủng Tiến Hóa

Tác giả: Tửu Trì Túy

Lượt xem: 181699

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 854

Mới cập nhật: 07:33 27/04
Ngã Đáo Dị Giới Phóng Vệ Tinh

Tác giả: Vi Tiểu Bảo

Lượt xem: 127305

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 549

Mới cập nhật: 12:07 26/04
Mục Thiên Ký

Tác giả: Đại Nhật Dục Đông Hải

Lượt xem: 2059

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 52

Mới cập nhật: 02:12 24/04
Thái Sơ

Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ

Lượt xem: 73936

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 602

Mới cập nhật: 21:56 22/04
Kiểm Đáo Cá Nữ Đế (Nhặt được một nữ đế)

Tác giả: Ngã Ái Kháp Nịnh Mông

Lượt xem: 39928

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 216

Mới cập nhật: 10:28 22/04
Đế Ngự Tiên Ma

Tác giả: Ngã Thị Bồng Hao Nhân

Lượt xem: 32956

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 633

Mới cập nhật: 00:45 21/04
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Tác giả: Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sử

Lượt xem: 702924

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 3466

Mới cập nhật: 01:18 16/04
Ngã Bất Tưởng Nghịch Thiên A

Tác giả: Tân Phong

Lượt xem: 19461

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 100

Mới cập nhật: 16:35 13/04
Cửu Dương Thần Vương

Tác giả: Tịch Tiểu Tặc

Lượt xem: 155211

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3079

Mới cập nhật: 03:03 13/04
Vô Tận Chủ Thần Hệ Thống

Tác giả: Trần Trần Như Thương

Lượt xem: 429

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 21:56 12/04
Đao Trấn Tinh Hà

Tác giả: Khai Hoang

Lượt xem: 635807

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1403

Mới cập nhật: 14:06 12/04
Toàn Năng Sư Tôn

Tác giả: Bất Hát Trà Đích Dụ Đầu

Lượt xem: 13152

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 299

Mới cập nhật: 16:30 11/04
Luyện Cổ

Tác giả: Nhất Hào Ngoạn Gia

Lượt xem: 29237

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 445

Mới cập nhật: 08:44 10/04
Dị Giới Triệu Hoán Chi Thiên Cổ Quần Hùng

Tác giả: Đông Thiên Bất Lãnh

Lượt xem: 6150

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 40

Mới cập nhật: 20:01 09/04
Thôn Phệ Vạn Giới

Tác giả: Tần Tiểu Từ

Lượt xem: 31524

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 341

Mới cập nhật: 11:52 06/04
Hắc Dạ Bạo Quân

Tác giả: Phái Nhạc Thuyền Trưởng

Lượt xem: 836

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 01:39 06/04
Cực Đạo Chủ

Tác giả: Võ Lâm Đô Đốc

Lượt xem: 847

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 01:02 06/04
Triệu Hoán Hảo Khả Phạ

Tác giả: Ngưu Đầu Đại Tù Trưởng

Lượt xem: 1199

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 00:46 06/04
 
Trở lên đầu trang