Huyền Huyễn

Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Tác giả: Yêu Tuyên

Lượt xem: 100548

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 891

Mới cập nhật: 23:16 15/01
Thái Cổ Chí Tôn

Tác giả: Lưỡng Xử Nhàn Sầu

Lượt xem: 338940

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3030

Mới cập nhật: 12:39 15/01
Siêu Thần Cấp Gia Tốc Hệ Thống

Tác giả: Yêu Hồng

Lượt xem: 16263

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 143

Mới cập nhật: 08:30 15/01
Đạo Thiên Chi Lộ

Tác giả: Nhị Lang Kỵ Ngưu

Lượt xem: 2638

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 14

Mới cập nhật: 10:08 14/01
Thần Cấp Ngự Thú

Tác giả: Thập Giới

Lượt xem: 235622

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 572

Mới cập nhật: 08:30 14/01
Ngã Đích Linh Thai Bất Khả Năng Giá Yêu Manh

Tác giả: Thâm Hải Thanh Ngư

Lượt xem: 6730

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 156

Mới cập nhật: 15:59 13/01
Đấu La Đại Lục Tử Vong Kỵ Sĩ

Tác giả: Hội Phi Đích Hàm Ngư Vương

Lượt xem: 468

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 56

Mới cập nhật: 10:56 13/01
Bá Thiên Chiến Hoàng

Tác giả: Phạm Thần

Lượt xem: 91582

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 2059

Mới cập nhật: 20:02 12/01
Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

Tác giả: Tiểu Tri Liễu

Lượt xem: 17177

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 930

Mới cập nhật: 16:45 12/01
Vô Sỉ Tông Chủ Hệ Thống

Tác giả: Thải Y Ngu Thánh

Lượt xem: 38602

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 430

Mới cập nhật: 14:24 12/01
Lôi Vũ Thần Đế

Tác giả: Trương Hàn Công Tử

Lượt xem: 30967

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1901

Mới cập nhật: 14:06 12/01
Chư Thiên Đỉnh Phong

Tác giả: Ngưng Kính Thiên

Lượt xem: 3294

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 07:18 12/01
Cửu Chuyển Đế Tôn

Tác giả: Vong Tình Chí Tôn

Lượt xem: 6308

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 115

Mới cập nhật: 00:01 12/01
Cái Thế Đế Tôn

Tác giả: Một Diệp Thanh Thiên

Lượt xem: 115684

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 840

Mới cập nhật: 23:09 11/01
Chí Tôn Thần Hoàng

Tác giả: Oa Ngưu Bản Sắc

Lượt xem: 3133

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 35

Mới cập nhật: 22:39 11/01
Văn Đạo Tổ Sư Gia

Tác giả: Ngoan Duệ Đích Vẫn

Lượt xem: 17028

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 535

Mới cập nhật: 18:46 11/01
Ngã Bất Thị Đại Tiên Tôn A

Tác giả: Vu Mã Hành

Lượt xem: 49743

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 239

Mới cập nhật: 13:17 11/01
Long Văn Chiến Thần

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch

Lượt xem: 402585

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3343

Mới cập nhật: 18:21 10/01
Tinh Không Chi Chủ

Tác giả: Bát Nguyệt Phi Ưng

Lượt xem: 31929

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 416

Mới cập nhật: 17:51 10/01
Ác Ma Tựu Tại Thân Biên

Tác giả: Hán Bảo

Lượt xem: 61058

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 727

Mới cập nhật: 17:23 10/01
 
Trở lên đầu trang