Huyền Huyễn

Thiên Nguyên Tiếu Ngạo

Tác giả: Quyện Điểu Mộ Quy

Lượt xem: 19521

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 318

Mới cập nhật: 14:05 26/03
Đế Vũ Đại Hệ Thống

Tác giả: Tạo Hóa Giam Giới

Lượt xem: 19793

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 363

Mới cập nhật: 14:05 26/03
Siêu Thần Chế Tạp Sư

Tác giả: Linh Hạ Cửu Thập Độ

Lượt xem: 229781

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 309

Mới cập nhật: 10:51 26/03
Kiểm Đáo Cá Nữ Đế (Nhặt được một nữ đế)

Tác giả: Ngã Ái Kháp Nịnh Mông

Lượt xem: 30490

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 183

Mới cập nhật: 09:53 26/03
Thỉnh Tố Cá Hảo Nhân (Xin hãy làm người tốt)

Tác giả: Hà Lưu Chi Uông

Lượt xem: 3207

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 75

Mới cập nhật: 09:51 26/03
Đả Tạo Dị Giới

Tác giả: Hoa Nhiệm Cừu

Lượt xem: 132594

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2033

Mới cập nhật: 08:47 26/03
Minh Nhật Chi Kiếp

Tác giả: Hùng Lang Cẩu

Lượt xem: 27043

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 106

Mới cập nhật: 08:27 26/03
Vô Địch Thiên Tử

Tác giả: Tiễn Thủy II

Lượt xem: 25340

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 113

Mới cập nhật: 08:25 26/03
Thiên A Giáng Lâm

Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Lượt xem: 55329

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 191

Mới cập nhật: 05:46 26/03
Chân Vũ Thế Giới

Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu

Lượt xem: 1535873

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1692

Mới cập nhật: 05:36 26/03
Tuyệt Thiên Vũ Đế

Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ

Lượt xem: 234725

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1345

Mới cập nhật: 05:04 26/03
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Tác giả: Thiên Hạ Thanh Không

Lượt xem: 59728

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 930

Mới cập nhật: 02:13 26/03
Tại Tiên Giới Đương Mangaka

Tác giả: Tầm Vụ Giả

Lượt xem: 11785

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 275

Mới cập nhật: 02:07 26/03
Trạch Yêu Ký

Tác giả: Thiện Thủy

Lượt xem: 19972

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 211

Mới cập nhật: 01:38 26/03
Ngoại Khoa Kiếm Tiên

Tác giả: Thất Tân Hải Đường

Lượt xem: 33

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 01:30 26/03
Đế Ngự Tiên Ma

Tác giả: Ngã Thị Bồng Hao Nhân

Lượt xem: 29954

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 618

Mới cập nhật: 01:03 26/03
Linh Kiếm Tôn

Tác giả: Vân Thiên Không

Lượt xem: 28800

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 824

Mới cập nhật: 00:57 26/03
Phần Thiên Long Hoàng

Tác giả: Kiếm Thanh Dương

Lượt xem: 16919

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1737

Mới cập nhật: 00:34 26/03
Khắc Kim Ma Chủ

Tác giả: Hoàng Trung Lý

Lượt xem: 320039

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 920

Mới cập nhật: 23:22 25/03
Vô Sỉ Tông Chủ Hệ Thống

Tác giả: Thải Y Ngu Thánh

Lượt xem: 49442

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 481

Mới cập nhật: 22:14 25/03
 
Trở lên đầu trang