Huyền Huyễn

Nhân Hoàng Kỷ

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ

Lượt xem: 350186

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1856

Mới cập nhật: 12:21 19/05
Thiên Nguyên Tiếu Ngạo

Tác giả: Quyện Điểu Mộ Quy

Lượt xem: 30550

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 361

Mới cập nhật: 12:00 19/05
Đông Hoàng Đại Đế

Tác giả: Phong Khinh Dương

Lượt xem: 53039

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 285

Mới cập nhật: 11:57 19/05
Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Lượt xem: 225070

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1063

Mới cập nhật: 11:30 19/05
Ngã Hữu Nhất Trương Triêm Triêm Tạp

Tác giả: Bảo Thạch Miêu

Lượt xem: 25815

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 326

Mới cập nhật: 11:26 19/05
Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Lượt xem: 926867

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3032

Mới cập nhật: 11:15 19/05
Kỹ Năng Chế Tạo Đại Sư

Tác giả: Tạc Nghiễn

Lượt xem: 19783

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 250

Mới cập nhật: 10:45 19/05
Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Tác giả: Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Lượt xem: 17580

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 32

Mới cập nhật: 08:09 19/05
Tối Cường Ngự Thú

Tác giả: Tuần Du Thư Sinh

Lượt xem: 2912

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 50

Mới cập nhật: 07:36 19/05
Cực Thượng Chí Tôn

Tác giả: EK Chocolate

Lượt xem: 4319

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 17:51 18/05
Chỉ Xích Chi Gian Nhân Tận Địch Quốc

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm

Lượt xem: 3329

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 25

Mới cập nhật: 17:27 18/05
Lăng Thiên Chiến Tôn

Tác giả: Phong Khinh Dương

Lượt xem: 1454778

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3470

Mới cập nhật: 17:11 18/05
Trùng Sinh Chi Vũ Thần Đại Chủ Bá

Tác giả: Vong Xuyên Tam Đồ

Lượt xem: 124906

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 470

Mới cập nhật: 09:21 18/05
Sử Thượng Tối Nan Khai Khải Hệ Thống

Tác giả: Ánh Lệ Đào Hoa

Lượt xem: 25771

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 483

Mới cập nhật: 08:02 18/05
Cơ Giới Vũ Thánh

Tác giả: Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

Lượt xem: 26459

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 345

Mới cập nhật: 01:52 18/05
Thiên Kiêu Chiến Kỷ

Tác giả: Tiêu Cẩn Du

Lượt xem: 310048

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2588

Mới cập nhật: 17:05 17/05
Bạch Ngân Bá Chủ

Tác giả: Túy Hổ

Lượt xem: 304623

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 929

Mới cập nhật: 20:57 16/05
Cửu Đại Trưởng Lão

Tác giả: Đoản Vẫn Ngạc Đích Ái Tình

Lượt xem: 198

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 22:59 14/05
Thái Hư Thánh Tổ

Tác giả: Thủy Nhất Canh

Lượt xem: 209

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 22:57 14/05
Xuyên Việt Biến Thành Lão Gia Gia

Tác giả: Thủy Ngư Lão Tổ

Lượt xem: 165

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: Chưa rõ

Mới cập nhật: 22:52 14/05
 
Trở lên đầu trang