Huyền Huyễn

Siêu Thần Chế Tạp Sư

Tác giả: Linh Hạ Cửu Thập Độ

Lượt xem: 23528

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 203

Mới cập nhật: 19:58 17/01
Thiên Lộ Sát Thần

Tác giả: Chàng Phá Nam Tường

Lượt xem: 289300

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1289

Mới cập nhật: 19:15 17/01
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Lượt xem: 4671705

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1335

Mới cập nhật: 19:09 17/01
Đao Trấn Tinh Hà

Tác giả: Khai Hoang

Lượt xem: 444890

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1243

Mới cập nhật: 18:52 17/01
Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Lượt xem: 1424712

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 597

Mới cập nhật: 18:20 17/01
Đông Hoàng Đại Đế

Tác giả: Phong Khinh Dương

Lượt xem: 18915

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 148

Mới cập nhật: 17:17 17/01
Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Lượt xem: 784723

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2790

Mới cập nhật: 17:11 17/01
Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Lượt xem: 165647

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 738

Mới cập nhật: 17:03 17/01
Triệu Hoán Mộng Yểm

Tác giả: Cổn Khai

Lượt xem: 8524

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 24

Mới cập nhật: 16:51 17/01
Bắc Đẩu Đế Tôn

Tác giả: Hắc Bào

Lượt xem: 17738

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 920

Mới cập nhật: 16:37 17/01
Vạn Cổ Tối Cường Tông

Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến

Lượt xem: 176874

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 599

Mới cập nhật: 15:39 17/01
Vũ Luyện Điên Phong

Tác giả: Mạc Mặc

Lượt xem: 10459709

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 4478

Mới cập nhật: 15:24 17/01
Nhân Hoàng Kỷ

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ

Lượt xem: 302616

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1671

Mới cập nhật: 15:15 17/01
Chân Vũ Thế Giới

Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu

Lượt xem: 1506337

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1640

Mới cập nhật: 15:09 17/01
Lăng Thiên Đế Chủ

Tác giả: Bôn Đằng Đích Bao Tử

Lượt xem: 138701

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2060

Mới cập nhật: 15:08 17/01
Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Lượt xem: 335575

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 707

Mới cập nhật: 15:01 17/01
Vũ Ngạo Cửu Tiêu

Tác giả: Tinh Thần Vẫn Lạc

Lượt xem: 700348

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 4577

Mới cập nhật: 14:55 17/01
Cửu Dương Thần Vương

Tác giả: Tịch Tiểu Tặc

Lượt xem: 118300

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2886

Mới cập nhật: 14:45 17/01
Thần Thoại Kỷ Nguyên

Tác giả: Nhân Vật Ngoạn Nhân

Lượt xem: 204242

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 474

Mới cập nhật: 14:31 17/01
Ngã Đáo Dị Giới Phóng Vệ Tinh

Tác giả: Vi Tiểu Bảo

Lượt xem: 81284

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 359

Mới cập nhật: 14:07 17/01
 
Trở lên đầu trang