Huyền Huyễn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Lượt xem: 653236

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1138

Mới cập nhật: 17:39 24/05
Phong Cuồng Kiến Thôn Lệnh

Tác giả: Lại Điểu

Lượt xem: 38237

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 175

Mới cập nhật: 17:25 24/05
Tu La Đế Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Lượt xem: 266039

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1206

Mới cập nhật: 16:52 24/05
Ngã Hữu Nhất Trương Triêm Triêm Tạp

Tác giả: Bảo Thạch Miêu

Lượt xem: 26331

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 346

Mới cập nhật: 16:33 24/05
Triệu Hoán Mộng Yểm

Tác giả: Cổn Khai

Lượt xem: 351536

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 407

Mới cập nhật: 16:18 24/05
Siêu Thần Đạo Thuật

Tác giả: Đương Niên Yên Hỏa

Lượt xem: 36096

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 159

Mới cập nhật: 16:12 24/05
Tòng Dưỡng Yêu Quái Khai Thủy

Tác giả: Nhất Mộng Hoàng Lương

Lượt xem: 5669

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 107

Mới cập nhật: 15:55 24/05
Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Lượt xem: 930400

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3042

Mới cập nhật: 15:34 24/05
Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Lượt xem: 227017

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1075

Mới cập nhật: 15:27 24/05
Vô Hạn Tiên Tri

Tác giả: Ngô Kiệt Siêu

Lượt xem: 123701

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1320

Mới cập nhật: 14:41 24/05
Chư Thiên Tối Cường Đại Lão

Tác giả: Thất Chích Khiêu Tảo

Lượt xem: 84023

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 608

Mới cập nhật: 14:35 24/05
Cực Quyền Bạo Quân

Tác giả: Dạ Dữ Tuyết

Lượt xem: 161649

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 512

Mới cập nhật: 14:28 24/05
Nguyên Thủy Bộ Lạc Đại Mạo Hiểm

Tác giả: Mã Nhất Giác

Lượt xem: 88008

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2359

Mới cập nhật: 14:26 24/05
Ngã Năng Khán Kiến Chiến Đấu Lực

Tác giả: Xú Trư Bàn Hồ Hồ

Lượt xem: 120883

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1224

Mới cập nhật: 14:25 24/05
Tùy Thân Nhất Cá Khủng Bố Thế Giới

Tác giả: Bàng Giải Mạn Ba

Lượt xem: 21148

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 134

Mới cập nhật: 13:06 24/05
Lệ Hại Liễu Ngã Đích Nguyên Thủy Nhân (Lợi hại thật người nguyên thủy của ta)

Tác giả: Trúc Thứ Vô Phong

Lượt xem: 79127

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 707

Mới cập nhật: 10:39 24/05
Siêu Thần Chế Tạp Sư

Tác giả: Linh Hạ Cửu Thập Độ

Lượt xem: 369171

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 366

Mới cập nhật: 10:35 24/05
Đế Vũ Đại Hệ Thống

Tác giả: Tạo Hóa Giam Giới

Lượt xem: 33861

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 479

Mới cập nhật: 09:54 24/05
Trùng Sinh Chi Vũ Thần Đại Chủ Bá

Tác giả: Vong Xuyên Tam Đồ

Lượt xem: 125460

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 474

Mới cập nhật: 09:50 24/05
Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Loạn

Lượt xem: 1604500

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2843

Mới cập nhật: 09:38 24/05
 
Trở lên đầu trang