Trang chủ Huyền Huyễn Cuồng Thần Ma Tôn

Cuồng Thần Ma Tôn - 狂神魔尊

Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân Đang ra Huyền Huyễn

Vạn cổ luân hồi vỡ tan, rơi xuống phàm trần. Công tử...

35 Yêu thích| 821987Lượt xem| 850 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

21đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Vạn cổ luân hồi vỡ tan, rơi xuống phàm trần.

Công tử bột ác thiếu được luân hồi mảnh vỡ, nhất mộng vào vạn cổ, chấp tể 3000 giới.

Mộng tỉnh sau khi, cái này đại công tử bột phát điên.

Chư thiên vạn giới tụng ta đạo, đầy trời thần ma tôn ta tên.

Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn.

Cảnh giới:
Võ Đồ (Luyện Thể cảnh), Võ Sĩ (Nguyên Khí cảnh), Võ Sư (Chân Khí cảnh), Võ Tông (Chân Nguyên cảnh), Võ Quân (Đan Nguyên cảnh), Võ Vương (Nguyên Thần cảnh), Võ Hoàng (Địa Biến cảnh), Võ Đế (Thiên Tượng cảnh), Võ Thánh (Sinh Tử cảnh), Đạo Đài cảnh (Địa giai), Đăng Thiên cảnh (Thiên giai), Thần linh.

- Đạo Đài cảnh tổng cộng có bốn tầng, Đạo Đài, Tử Phủ, Thần Phủ, Thiên Cung, mỗi tầng lại có mười cái cảnh giới nhỏ.

- "Thần linh có tứ đẳng, mười hai cấp."

"Đệ nhất đẳng là phổ thông thần linh, chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần."

"Đệ nhị đẳng có thể xưng là Thần giới bên trong cường giả, chia làm Chủ Thần, Thiên Thần, Chủ Tể."

"Đệ tam đẳng là một phương Thần giới kẻ thống trị, chia làm Vực Chủ, Giới Chủ, Giới Vương."

"Đệ tứ đẳng là toàn bộ Thần giới chúa tể, Thần Quân, Thần Vương, Thần Đế."

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn