Huyền Huyễn

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Lượt xem: 7306862

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2112

Mới cập nhật: 18:24 16/06
Vạn Cổ Tối Cường Tông

Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến

Lượt xem: 1125403

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1076

Mới cập nhật: 17:55 16/06
Thần Thoại Kỷ Nguyên

Tác giả: Nhân Vật Ngoạn Nhân

Lượt xem: 345481

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 682

Mới cập nhật: 17:45 16/06
Siêu Thần Chế Tạp Sư

Tác giả: Linh Hạ Cửu Thập Độ

Lượt xem: 436152

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 388

Mới cập nhật: 16:57 16/06
Triệu Hoán Mộng Yểm

Tác giả: Cổn Khai

Lượt xem: 421205

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 476

Mới cập nhật: 16:24 16/06
Minh Nhật Chi Kiếp

Tác giả: Hùng Lang Cẩu

Lượt xem: 116962

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 383

Mới cập nhật: 16:06 16/06
Khắc Kim Ma Chủ

Tác giả: Hoàng Trung Lý

Lượt xem: 412062

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1062

Mới cập nhật: 14:19 16/06
Tùy Thân Nhất Cá Khủng Bố Thế Giới

Tác giả: Bàng Giải Mạn Ba

Lượt xem: 28106

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 187

Mới cập nhật: 14:10 16/06
Khủng Bố Hãn Đao Hành

Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất

Lượt xem: 5146

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 76

Mới cập nhật: 13:55 16/06
Tuyệt Thiên Vũ Đế

Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ

Lượt xem: 300310

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1531

Mới cập nhật: 13:28 16/06
Nguyên Thủy Đại Thì Đại

Tác giả: Vũ Thiên Ngôn

Lượt xem: 10492

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 341

Mới cập nhật: 12:42 16/06
Lệ Hại Liễu Ngã Đích Nguyên Thủy Nhân (Lợi hại thật người nguyên thủy của ta)

Tác giả: Trúc Thứ Vô Phong

Lượt xem: 82001

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 723

Mới cập nhật: 12:36 16/06
Chư Thiên Vạn Giới Đại Trừu Thủ

Tác giả: Long Tốn Thiên

Lượt xem: 25988

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 202

Mới cập nhật: 12:28 16/06
Vô Ngân

Tác giả: Túy Hổ

Lượt xem: 13108

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 75

Mới cập nhật: 12:02 16/06
Chư Thiên Tối Cường Đại Lão

Tác giả: Thất Chích Khiêu Tảo

Lượt xem: 91846

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 641

Mới cập nhật: 11:53 16/06
Cực Quyền Bạo Quân

Tác giả: Dạ Dữ Tuyết

Lượt xem: 171406

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 538

Mới cập nhật: 11:53 16/06
Ngã Năng Khán Kiến Chiến Đấu Lực

Tác giả: Xú Trư Bàn Hồ Hồ

Lượt xem: 127192

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1268

Mới cập nhật: 11:52 16/06
Siêu Thần Đạo Thuật

Tác giả: Đương Niên Yên Hỏa

Lượt xem: 73291

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 207

Mới cập nhật: 11:45 16/06
Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Lượt xem: 2670828

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 862

Mới cập nhật: 11:40 16/06
Trùng Sinh Nguyên Thủy Thời Đại

Tác giả: Nam Châu Thập Nhất Lang

Lượt xem: 163222

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1105

Mới cập nhật: 11:37 16/06
 
Trở lên đầu trang