Huyền Huyễn

Lục Giới Phong Thần

Tác giả: Phong Tiêu Tiêu Hề

Lượt xem: 150858

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2212

Mới cập nhật: 21:56 12/12
Tuyệt Thế Võ Thần Chi Phong Vân Tái Khởi

Tác giả: Đô Úy Q

Lượt xem: 28827

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1469

Mới cập nhật: 20:49 12/12
Tiến Hóa Chi Nhãn

Tác giả: Á Xá La

Lượt xem: 41684

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 823

Mới cập nhật: 20:23 12/12
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Tác giả: Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sử

Lượt xem: 572036

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3285

Mới cập nhật: 20:03 12/12
Ngã Đáo Dị Giới Phóng Vệ Tinh

Tác giả: Vi Tiểu Bảo

Lượt xem: 66786

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 289

Mới cập nhật: 19:53 12/12
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Lượt xem: 5172318

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1706

Mới cập nhật: 19:43 12/12
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Lượt xem: 4154721

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1198

Mới cập nhật: 19:39 12/12
Cực Đạo Quỷ Ma

Tác giả: Khinh Chu Chử Tửu

Lượt xem: 40929

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 341

Mới cập nhật: 19:39 12/12
Trùng Sinh Nguyên Thủy Thời Đại

Tác giả: Nam Châu Thập Nhất Lang

Lượt xem: 106761

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 916

Mới cập nhật: 19:33 12/12
Vạn Đạo Kiếm Tôn

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Lượt xem: 1519661

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3660

Mới cập nhật: 19:19 12/12
Xuyên Việt Tòng Dưỡng Long Khai Thủy

Tác giả: Nhĩ Đích Bì Tạp Khâu

Lượt xem: 9597

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 110

Mới cập nhật: 19:11 12/12
Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Lượt xem: 149434

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 640

Mới cập nhật: 19:10 12/12
Huyết Ngục Ma Đế

Tác giả: Dạ Hành Nguyệt

Lượt xem: 121367

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1286

Mới cập nhật: 19:04 12/12
Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Lượt xem: 741966

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2718

Mới cập nhật: 18:58 12/12
Khắc Kim Ma Chủ

Tác giả: Hoàng Trung Lý

Lượt xem: 195151

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 744

Mới cập nhật: 18:53 12/12
Kiếm Nghịch Thiên Khung

Tác giả: EK Chocolate

Lượt xem: 53410

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 693

Mới cập nhật: 18:46 12/12
Thiên Long Tà Tôn

Tác giả: Tàn Kiếm

Lượt xem: 2099

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 66

Mới cập nhật: 18:34 12/12
Thiên Đế Truyện

Tác giả: Phi Thiên Ngư

Lượt xem: 34859

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 247

Mới cập nhật: 18:24 12/12
Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Lượt xem: 1158777

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 528

Mới cập nhật: 18:21 12/12
Đông Hoàng Đại Đế

Tác giả: Phong Khinh Dương

Lượt xem: 7849

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 75

Mới cập nhật: 18:13 12/12
 
Trở lên đầu trang