Huyền Huyễn

Phong Cuồng Kiến Thôn Lệnh

Tác giả: Lại Điểu

Lượt xem: 22900

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 119

Mới cập nhật: 22:56 26/04
Minh Nhật Chi Kiếp

Tác giả: Hùng Lang Cẩu

Lượt xem: 70574

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 226

Mới cập nhật: 22:41 26/04
Thiên Nguyên Tiếu Ngạo

Tác giả: Quyện Điểu Mộ Quy

Lượt xem: 26488

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 340

Mới cập nhật: 22:15 26/04
Hạch Bạo Trung Tẩu Xuất Đích Cường Giả

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm

Lượt xem: 60989

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 991

Mới cập nhật: 22:08 26/04
Thần Thoại Kỷ Nguyên

Tác giả: Nhân Vật Ngoạn Nhân

Lượt xem: 302217

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 638

Mới cập nhật: 22:02 26/04
Vô Địch Thiên Hạ

Tác giả: Thần Kiến

Lượt xem: 5122224

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3739

Mới cập nhật: 21:43 26/04
Tu La Đế Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Lượt xem: 230928

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1072

Mới cập nhật: 21:25 26/04
Nhất Tạp Tại Thủ

Tác giả: Hà Phi Song Giáp

Lượt xem: 54031

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 336

Mới cập nhật: 21:11 26/04
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Lượt xem: 6169683

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1581

Mới cập nhật: 19:39 26/04
Quái Vật Thiên Đường (Quái Vật Lạc Viên)

Tác giả: Tửu Chử Hạch Đạn Đầu

Lượt xem: 26921

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 573

Mới cập nhật: 19:18 26/04
Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Lượt xem: 2225467

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 775

Mới cập nhật: 18:40 26/04
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Lượt xem: 6695372

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2009

Mới cập nhật: 18:10 26/04
Siêu Thần Chế Tạp Sư

Tác giả: Linh Hạ Cửu Thập Độ

Lượt xem: 303740

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 339

Mới cập nhật: 17:55 26/04
Vạn Cổ Tối Cường Tông

Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến

Lượt xem: 653093

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 927

Mới cập nhật: 17:19 26/04
Triệu Hoán Mộng Yểm

Tác giả: Cổn Khai

Lượt xem: 281946

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 323

Mới cập nhật: 16:28 26/04
Chư Thiên Tối Cường Đại Lão

Tác giả: Thất Chích Khiêu Tảo

Lượt xem: 72109

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 556

Mới cập nhật: 16:24 26/04
Cực Quyền Bạo Quân

Tác giả: Dạ Dữ Tuyết

Lượt xem: 150808

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 490

Mới cập nhật: 16:22 26/04
Nguyên Thủy Bộ Lạc Đại Mạo Hiểm

Tác giả: Mã Nhất Giác

Lượt xem: 82487

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2305

Mới cập nhật: 16:22 26/04
Tuyệt Thiên Vũ Đế

Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ

Lượt xem: 260140

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1409

Mới cập nhật: 12:24 26/04
Trùng Sinh Chi Vũ Thần Đại Chủ Bá

Tác giả: Vong Xuyên Tam Đồ

Lượt xem: 120186

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 450

Mới cập nhật: 12:18 26/04
 
Trở lên đầu trang