Huyền Huyễn

Thiên Hành Chiến Ký

Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

Lượt xem: 14213

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 136

Mới cập nhật: 01:56 19/06
Thiên Tứ Ngã Thần Kiếm

Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại

Lượt xem: 1012

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 102

Mới cập nhật: 01:02 19/06
Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Loạn

Lượt xem: 492267

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2329

Mới cập nhật: 00:48 19/06
Thánh Khư

Tác giả: Thần Đông

Lượt xem: 201176

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1102

Mới cập nhật: 23:54 18/06
Xuyên Toa Chư Thiên

Tác giả: Đại Nhật Dục Đông Hải

Lượt xem: 36011

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1088

Mới cập nhật: 23:41 18/06
Cửu Tiêu Vũ Đế

Tác giả: Yêu Vũ

Lượt xem: 7398

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2545

Mới cập nhật: 23:26 18/06
Kiếm Đạo Thông Thần

Tác giả: Lục Đạo Trầm Luân

Lượt xem: 306928

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1979

Mới cập nhật: 23:24 18/06
Chí Cao Chúa Tể

Tác giả: Lê Thiên

Lượt xem: 29780

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1745

Mới cập nhật: 23:15 18/06
Chí Tôn Kiếm Hoàng

Tác giả: Bán Bộ Thương Tang

Lượt xem: 472785

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1784

Mới cập nhật: 23:15 18/06
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Tác giả: Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sử

Lượt xem: 241279

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2742

Mới cập nhật: 23:12 18/06
Thiên Thần Quyết

Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy

Lượt xem: 8596

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 849

Mới cập nhật: 23:07 18/06
Vạn Vực Linh Thần

Tác giả: Càn Đa Đa

Lượt xem: 51467

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2325

Mới cập nhật: 22:49 18/06
Phục Thiên Thị

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Lượt xem: 44040

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 356

Mới cập nhật: 22:36 18/06
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Tác giả: Tuyết Mãn Cung Đao

Lượt xem: 113894

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1213

Mới cập nhật: 22:29 18/06
Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả: Phi Thiên Ngư

Lượt xem: 84392

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1921

Mới cập nhật: 22:27 18/06
Lăng Thiên Chiến Tôn

Tác giả: Phong Khinh Dương

Lượt xem: 1298612

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3054

Mới cập nhật: 22:25 18/06
Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Lượt xem: 544140

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2342

Mới cập nhật: 22:24 18/06
Kiếm Nghịch Thiên Khung

Tác giả: EK Chocolate

Lượt xem: 914

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 110

Mới cập nhật: 22:22 18/06
Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Lượt xem: 54497

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 292

Mới cập nhật: 22:15 18/06
Trùng Sinh Chi Vũ Thần Đại Chủ Bá

Tác giả: Vong Xuyên Tam Đồ

Lượt xem: 981

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 81

Mới cập nhật: 22:10 18/06
 
Trở lên đầu trang