Huyền Huyễn

Vô Địch Thiên Hạ

Tác giả: Thần Kiến

Lượt xem: 4584384

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3273

Mới cập nhật: 22:22 19/08
 Thánh Vũ Tinh Thần

Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao

Lượt xem: 149850

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 814

Mới cập nhật: 21:45 19/08
Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Lượt xem: 1794711

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 4902

Mới cập nhật: 21:27 19/08
Nhất Kiếm Phá Đạo

Tác giả: Liền Thiên Hồng

Lượt xem: 37366

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1069

Mới cập nhật: 21:10 19/08
Kiếm Đạo Thông Thần

Tác giả: Lục Đạo Trầm Luân

Lượt xem: 383227

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2120

Mới cập nhật: 20:40 19/08
Vạn Đạo Kiếm Tôn

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Lượt xem: 1079802

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3432

Mới cập nhật: 20:37 19/08
Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Tác giả: Yêu Tuyên

Lượt xem: 23572

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 388

Mới cập nhật: 20:13 19/08
Đao Trấn Tinh Hà

Tác giả: Khai Hoang

Lượt xem: 143446

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 988

Mới cập nhật: 20:12 19/08
Đả Tạo Dị Giới

Tác giả: Hoa Nhiệm Cừu

Lượt xem: 63536

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1377

Mới cập nhật: 20:00 19/08
Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Lượt xem: 7697206

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3331

Mới cập nhật: 19:35 19/08
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Lượt xem: 2517732

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 900

Mới cập nhật: 19:35 19/08
Bạch Ngân Bá Chủ

Tác giả: Túy Hổ

Lượt xem: 118399

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 690

Mới cập nhật: 19:34 19/08
Trùng Sinh Nguyên Thủy Thời Đại

Tác giả: Nam Châu Thập Nhất Lang

Lượt xem: 2170

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 132

Mới cập nhật: 19:22 19/08
Thần Cấp Ngự Thú

Tác giả: Thập Giới

Lượt xem: 117290

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 368

Mới cập nhật: 18:52 19/08
Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Lượt xem: 310975

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 299

Mới cập nhật: 18:37 19/08
Tạo Hóa Chi Vương

Tác giả: Trư Tam Bất

Lượt xem: 2374936

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2508

Mới cập nhật: 18:37 19/08
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Lượt xem: 2726074

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1407

Mới cập nhật: 18:29 19/08
Thiên Lộ Sát Thần

Tác giả: Chàng Phá Nam Tường

Lượt xem: 231598

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1137

Mới cập nhật: 17:40 19/08
Thần Thoại Kỷ Nguyên

Tác giả: Nhân Vật Ngoạn Nhân

Lượt xem: 82803

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 263

Mới cập nhật: 17:06 19/08
Quần Tinh Chi Tử Đào Hôn Lục

Tác giả: Phì Diện Bao

Lượt xem: 22871

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1430

Mới cập nhật: 16:30 19/08
 
Trở lên đầu trang