Trang chủ Lịch Sử Thất Quốc Xuân Thu Bình Thoại

Thất Quốc Xuân Thu Bình Thoại - 七国春秋平话

Khuyết Danh Đã hoàn thành Lịch Sử

... Có thơ: Thất hùng chiến đấu loạn xuân thu, binh cách...

1 Yêu thích| 4818Lượt xem| 19 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

...

Có thơ:

Thất hùng chiến đấu loạn xuân thu, binh cách tương trì bất khẳng hưu;

Chuyên vụ bá cường vi thượng quốc, tòng tư an khẳng canh tôn Chu?

Lại có thơ:

Chiến quốc chư hầu hiệu thất hùng, can qua chung nhật hỗ tương công;

Yên bang Nhạc Nghị tề Tôn Tẫn, mưu lược tung hoành thất quốc trung.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn