Trang chủ Lịch Sử [Dịch] Phong Kiếm Xuân Thu

[Dịch] Phong Kiếm Xuân Thu - 鋒劍春秋

Khuyết Danh Đang ra Lịch Sử

Lục bộ Xuân thu là bộ sáu tiểu thuyết khuyết danh do nhà in họ...

2 Yêu thích| 1224Lượt xem| 2 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Lục bộ Xuân thu là bộ sáu tiểu thuyết khuyết danh do nhà in họ Thạch in ấn cuối thời nhà Thanh. Gồm các tiểu thuyết:

1. 'Tả truyện Xuân thu', có phiên bản khác là 'Lâm Đồng đấu bảo' và 'Ngũ Tử Tư tiên thi'.
2. 'Ngô Việt Xuân thu'
3. 'Anh thư Xuân thu', còn có tên khác là 'Vô Diệm nương nương', có phiên bản khác là 'Hộ quốc nương nương truyện' và 'Vô Diệm nương nương truyền kỳ'.
4. 'Ngân hạp Xuân thu', còn có tên khác là 'Tôn Bàng đấu trí', có phiên bản khác là 'Tôn Tẫn diễn nghĩa' và 'Tôn Tẫn dữ Bàng Quyên'.
5. 'Tẩu mã Xuân thu', còn có tên khác là 'Nhạc Nghị phạt Tề'.
6. 'Phong kiếm Xuân thu', còn có tên khác là 'Vạn tiên trận'.

__

Bản dịch của dịch giả Tô Chẩn.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn