Trang chủ Lịch Sử Tiếu Trừu Tam Quốc

Tiếu Trừu Tam Quốc - 笑抽三国

Văn Bình Đang ra Lịch Sử

Địch có Lã Phụng Tiên viên môn xạ kích, ta có Hòa Trung Đường...

3 Yêu thích| 9982Lượt xem| 32 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Địch có Lã Phụng Tiên viên môn xạ kích, ta có Hòa Trung Đường tham tiền đoạt lợi.

Địch có Quan Vân Trường nghĩa bạc vân thiên, ta có Lý Liên Anh bán chúa cầu vinh.

Mỹ Chu Lang quạt lông khăn chít đầu, Mạnh Khương Nữ vừa khóc, cũng có thể lùi bách vạn hùng binh.

Phán đoán một cái quần anh lóng lánh thời đại, thiên cổ anh hùng lệ, một buổi đánh cá tiều nói, tạm thời mỉm cười đàm luận.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn