Trang chủ Lịch Sử Tĩnh Khang Tuyết

Tĩnh Khang Tuyết - 靖康雪

Ngự Viêm Đã hoàn thành Lịch Sử

Cõi đời này xưa nay sẽ không có trời sinh anh hùng, ai cũng không...

4 Yêu thích| 38407Lượt xem| 25 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.3

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cõi đời này xưa nay sẽ không có trời sinh anh hùng, ai cũng không phải từ sinh ra một khắc đó bắt đầu liền nhất định phải làm anh hùng.

Thời thế tạo anh hùng, thế nhưng tại một số dưới tình huống, cái này chữ "Tạo", chưa chắc không có bức bách hàm nghĩa ở trong đó.

Chí ít Nhạc Phiên từ không nghĩ tới việc muốn làm một cái anh hùng.

Thời ư? Mệnh ư?

Anh hùng? Kiêu hùng?

Tại trong đại thời đại, không có ai có thể không đếm xỉa tới.

Đây là một cái chỉ biết trốn tránh sống sót thăng đấu tiểu dân đến đỉnh thiên lập địa thiết huyết nam nhi trưởng thành sử.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn