Trang chủ Lịch Sử A Đẩu

A Đẩu - 阿斗

Truyền Thuyết Trung Đích Sàm Trùng Đã hoàn thành Lịch Sử

Trùng sinh trở thành cái kia phù không dậy nổi A Đẩu, nghịch...

11 Yêu thích| 32779Lượt xem| 58 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trùng sinh trở thành cái kia phù không dậy nổi A Đẩu, nghịch chuyển Tam quốc cố sự.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Hiếu VũNgười Nổi Tiếng

Tác giả: Nghịch Thiên Liệp Báo (逆天猎豹) _________________ Đánh giá chung:★★★☆ 【 trạng thái: Đã kết thúc 】 Lâu năm Thục Hán tiểu thuyết, nhân vật đều có thể viết ra được cảm giác, mưu kế cùng tình cảnh cũng còn qua loa, sẽ dùng các loại sáo lộ, bất quá tình tiết lại hơi bạch, nhưng tổng thể tả rất thú vị, là đơn chủ xem đệ nhất bản Thục Hán văn. Nên sách nhân vật chính nguyên bản là cái Thanh mạt đại hiệp, bởi vì chống lại nước ngoài xâm lược mà hi sinh, nhưng bất ngờ xuyên qua đến còn là một trẻ con A Đẩu trên thân. Tiền kỳ nhân vật chính vừa tránh né Tôn Quyền phương ám sát, vừa thông qua chính mình đối lịch sử hiểu rõ cứu Bàng Thống, cứu Trương Tùng, cứu Quan Vũ vì Thục Hán bảo lưu nhân tài. Mất đi Kinh Châu sau, Lưu Bị cũng bởi vì Quan Vũ không có chết, tại Gia Cát Lượng bọn người khuyên từ bỏ tấn công Tôn Ngô, tránh khỏi Di Lăng chi bại. Tào Tháo chết rồi, Lưu Bị xuất binh Bắc phạt, mà nhân vật chính ở lại Ba Thục đối phó Nam Trung cùng Đông Ngô, cũng tại Tào Ngụy dẫn người Hồ nhập quan dẫn quân chi viện, do đó thuận lý thành chương tiếp nhận nhân bệnh tạ thế Lưu Bị kế tục Bắc phạt đại nghiệp. Tào Ngụy phương cuối cùng bởi vì Từ Thứ hoạt động mà thất bại, Đông Ngô nhưng là nhân nội đấu mà bị Thục Hán thừa lúc. Quyển sách còn có cái đặc điểm là, nhân vật chính bởi vì chuyển thế trước là Thanh mạt đại hiệp, vì lẽ đó đời này cũng từ nhỏ luyện võ, làm cho võ nghệ đạt đến năm đó Lã Bố mức độ, chúng ta cũng có thể nhìn nhân vật chính quan niệm là làm sao từ một cái đại hiệp từng bước biến thành một cái quân vương. Lại bởi nhân vật chính cũng không phải là người hiện đại, vì lẽ đó cũng không có khoa học kỹ thuật phát minh cùng chế độ đổi mới. Mặt khác trong sách có không ít hắn tự mình mang binh bắt tướng đoạn ngắn, điều này cũng có thể nói là nên trong sách tối sấm người địa phương. Nhân viên tăng cường cùng tổn thất: Tăng cường: Trương Nhiệm, Mã Thu, Điền Dự, Văn Khâm, Văn Ương, Ngạc Hoán, Cao Định, Quách Hoài, Gia Cát Khác, Chung Hội Tổn thất: Không

Aug 19, 2018 07:03 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn