Trang chủ Lịch Sử Ngã Thị A Đẩu, Ngã Bất Dụng Nhân Phù (Ta là A Đẩu, ta không cần người phù)

Ngã Thị A Đẩu, Ngã Bất Dụng Nhân Phù (Ta là A Đẩu, ta không cần người phù) - 我是阿斗, 我不用人扶

Tư Vũ Khách Đã hoàn thành Lịch Sử

Tam quốc, một cái quần tinh tụ hội thời đại. Tam quốc,...

2 Yêu thích| 23827Lượt xem| 49 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tam quốc, một cái quần tinh tụ hội thời đại.

Tam quốc, một cái ánh sáng lóa mắt thời đại.

Tam quốc, một cái khiến vô số nam nhi nhiệt huyết dâng trào thời đại.

Tam quốc, một cái để chúng sinh lòng say thần mê thời đại.

Ba vạn dặm sơn hà, năm ngàn năm Hoa Hạ, lại có một đoạn thời gian nào có thể có nó như thế muôn màu muôn vẻ?

Đó là một cái không gì sánh được thời đại, vừa nhắc tới liền cảm xúc mãnh liệt tung bay, một khi tiếp cận liền khó có thể tự tin.

Không thể sinh ở thời đại kia, đối với chúng ta mà nói, là hạnh, hay là bất hạnh?

Hay là, đây thực sự là một cái nho nhỏ ăn năn.

Nhưng may là, chúng ta còn có đầy đủ đầy đủ trí tưởng tượng, tại tưởng tượng, để chúng ta đi dò xét, đi bình phán, đi hoàn nguyên, đi phong phú, đi thay đổi, đi cảm nhận, đi truy tầm, đi suy tư. . .

Trong tưởng tượng, chúng ta có thể cùng những anh hùng cùng hô hấp thời đại kia mưa cùng gió. . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Tuất SơnBá Tánh Bình Dân

Không phải linh hồn hiện đại, không phải dị giới ngoại lai, hắn, vua mất nước A Đẩu, kẻ làm mất đi cơ nghiệp trăm năm của nhà Hán, trùng sinh. Kiếp trước, hắn chỉ là một tên phế vật, cả đời chỉ biết gây hại, làm cho Gia Cát không dám nhường quyền, Tưởng Phí hai người nơm nớp lo lắng, Khương Duy nhìn trời than dài. Được ông trời ban cho cơ hội làm lại, hắn, Lưu A Đẩu sẽ làm gì để không lặp lại sai lầm kiếp trước, để tiếp tục hoàn thành di nguyện của một thế hệ đi trước: Khuông lập Hán thất!?

Feb 20, 2019 12:42 am

Thêm đánh giá

  • Truyện cùng tác giả

  • Kim Xà

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn