Trang chủ Huyền Huyễn Giới Hoàng

Giới Hoàng - 界皇

Ngạo Thiên Vô Ngân Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Thiếu niên Thạch Phong, tay phải thần thương, tay trái thần...

2 Yêu thích| 949296Lượt xem| 50 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thiếu niên Thạch Phong, tay phải thần thương, tay trái thần đỉnh, hung tàng thánh thụ, thân mang luyện bảo bí thuật, từ thành nhỏ ở biên cương tây hoang từng bước dấn thân vào phong bạo của thập hoang thế giới, truyền kỳ từ đó bắt đầu.

Thập hoang thế giới, hoàng kim thịnh thế, thiên tài kỳ tài tầng tầng lớp lớp , bất hủ truyền thuyết bất bại thần thoại tất cả đều xuất hiện, thần bí luyện bảo sư cũng tới tranh phong, chỉ vì thuyết pháp muôn đời về Giới Hoàng...


Phân chia cấp độ : Võ Sĩ, Võ Sư, Vũ Tôn, Vũ Thánh, Tiên Thiên, Hư Thiên, Chân Thiên, Ngự Thiên, Cực Đạo, Kiếp Đạo, Chân Quân, nửa bước Đế Quân, Đế Quân, Thánh Quân!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn