Trang chủ Võ Hiệp Giang Hồ Mạt Thế

Giang Hồ Mạt Thế

Đang cập nhập Đang ra Võ Hiệp

Từ võ hiệp đến tu chân, bao chuyện ly kỳ, một chuyện cũ thê...

0 Yêu thích| 21120Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Từ võ hiệp đến tu chân, bao chuyện ly kỳ, một chuyện cũ thê mỹ không muốn cho người biết.

Âm mưu cùng tình yêu, sống cùng chết, thánh khiết cùng trụy lạc, cao quý và thấp hèn, yêu cùng hận... đều cùng ở bầu trời lịch sử riêng mà đan xen, thay đổi.

Chiến tranh tán loán, khỏi lửa nổi lên bốn phía, thiên tai nhân họa, mạng ngươi như cức chó. Anh hùng mỹ nữ, hào kiệt hiệp sĩ, đạo tặc cùng trộm cắp, vô lại cuồng đồ, như măng mọc sau mưa. Ai mới là người trên đỉnh cao tột bực? Ai là người cười sau cùng?

Giữa cảnh ngộ đó, giang hồ yên ắng tĩnh lặng nghênh đón một sự thay đổi, cùng theo với nó là máu tanh mưa máu đấm đá lẫn nhau, không người nào suy đoán đây là tin mừng, hay mối họa, hay đây là kết cục vận mạng của giang hồ, hay lại võ lâm mới sinh ra.

Một thanh niên trẻ lên kinh đi thi, trong lúc vô ý cuốn vào sóng gió giang hồ, trải qua bao nhiêu vui cười, bao nhiêu đau khổ, duyên đến tựa phong lưu, duyên đi tựa mây bay.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn