Trang chủ Tiên Hiệp Bàn Cổ Chí Đường Ngu Truyện

Bàn Cổ Chí Đường Ngu Truyện - 盘古至唐虞传

Chung Bá Kính Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Tên đầy đủ Án giám diễn nghĩa đế vương ngự thế Bàn Cổ...

1 Yêu thích| 14987Lượt xem| 23 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tên đầy đủ Án giám diễn nghĩa đế vương ngự thế Bàn Cổ chí Đường Ngu truyện, lại tên Khai tịch Đường Ngu truyện, tên gọi tắt Bàn Cổ chí truyện. 2 quyển bảy thì, đề "Cảnh Lăng Chung Tinh Bá Kính phụ biên tập, cổ Ngô Phùng Mộng Long Do Long phụ giám định" .

P/s: Sách viết thời Minh, văn phong khác so với ngày nay, hơi khó đọc.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn