Trang chủ Lịch Sử Hỗn Đường Hậu Truyện

Hỗn Đường Hậu Truyện - 混唐后传

Chung Bá Kính Đang ra Lịch Sử

Hỗn Đường hậu truyện thự "Cảnh Lăng Chung Bá Kính soạn, Ôn...

0 Yêu thích| 1661Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Hỗn Đường hậu truyện thự "Cảnh Lăng Chung Bá Kính soạn, Ôn Lăng Lý Trác Ngô hiệu đính", cho là người thời Thanh mạo danh. Phía trước nội dung là Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh Sơn phụ tử bình tây cố sự, mặt sau nội dung cùng Tùy Đường diễn nghĩa giống nhau như đúc.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn