Truyện mới cập nhật

Naruto chi Thẻ Hoàng

Thể loại: Đồng Nhân

Tác giả: Hồ Bất Bi

Update: 16:43 17/12

Chương 429

Huyền Trần Đạo Đồ

Thể loại: Tiên Hiệp

Tác giả: Nhất Giới Tàn Hài

Update: 16:43 17/12

Chương 41

Tối Giai Ảnh Tinh

Thể loại: Đô Thị

Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào

Update: 16:35 17/12

Chương 181

Hắc Khách Pháp Sư

Thể loại: Kỳ Huyễn

Tác giả: Thâm Hồng Thiết Kỵ

Update: 16:34 17/12

Chương 109

Thiên Đạo Thăng Chức Ký

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Mưa Rơi Thật Lớn

Update: 16:28 17/12

Chương 450

Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Thể loại: Khoa Huyễn

Tác giả: Lương Tâm Vị Noãn

Update: 16:25 17/12

Chương 317

Cực Đạo Thiên Ma

Thể loại: Tiên Hiệp

Tác giả: Cổn Khai

Update: 16:25 17/12

Chương 585

Siêu Cấp Cổ Vũ

Thể loại: Đô Thị

Tác giả: Quỷ Cốc Tiên Sư

Update: 16:15 17/12

Chương 80

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Cô Độc Phiêu Lưu

Update: 16:13 17/12

Chương 866

Kỹ Thuật Trạch Đích Dị Vực Nhân Sinh

Thể loại: Kỳ Huyễn

Tác giả: Triệu Diên Niên

Update: 16:11 17/12

Chương 400

Vô Thượng Quật Khởi

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Bảo Thạch Miêu

Update: 16:08 17/12

Chương 364

Tùng Thâm Uyên Khai Thủy Đích Ma Thần Ch...

Thể loại: Kỳ Huyễn

Tác giả: Tả Thủ Đích Huyễn Tưởng

Update: 16:05 17/12

Chương 39

Xem nhiều trong tuần

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Thể loại: Tiên Hiệp

Tác giả: Nhĩ Căn

Update: 10:56 17/12

Số chương: 1216

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Update: 10:03 17/12

Số chương: 895

Mục Thần Ký

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Trạch Trư

Update: 11:46 17/12

Số chương: 391

Vạn Đạo Kiếm Tôn

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Update: 20:49 16/12

Số chương: 2763

Phi Kiếm Vấn Đạo

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Update: 10:34 17/12

Số chương: 172

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Thể loại: Tiên Hiệp

Tác giả: Vong Ngữ

Update: 14:35 17/12

Số chương: 62

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Thể loại: Đô Thị

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Update: 08:40 17/12

Số chương: 1614

Đế Bá

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Update: 09:10 17/12

Số chương: 2866

Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Thể loại: Du Hí

Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu

Update: 23:40 16/12

Số chương: 1978

Tạo Hóa Chi Vương

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Trư Tam Bất

Update: 21:56 16/12

Số chương: 2159

Thần Đạo Đan Tôn

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Update: 12:51 17/12

Số chương: 3886

Đại Ngụy Cung Đình

Thể loại: Lịch Sử

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Update: 23:37 16/12

Số chương: 1484

Top converter
 • 1 Phong Nhân Nhân Phong Nhân Nhân 2089
 • 2 leductho leductho 2032
 • 3 vien886 vien886 1474
 • 4 RyuYamada RyuYamada 905
 • 5 Kinzie Kinzie 671
 • 6 vohansat vohansat 669
 • 7 Green Viet Green Viet 583
 • 8 trung1631992 trung1631992 581
 • 9 Phạm Tú Phạm Tú 561
 • 10 dzungit dzungit 454
Top đại gia (Thạch)
 • 1 Vân Tiên Khách Vân Tiên Khách 3543
 • 2 Phú hộ Thẩm Vạn Tam Phú hộ Thẩm Vạn Tam 3200
 • 3 Phong Nhân Nhân Phong Nhân Nhân 2954
 • 4 Tha1 Tha1 2000
 • 5 ThấtDạ ThấtDạ 850
 • 6 leductho leductho 785
 • 7 Phạm Tú Phạm Tú 780
 • 8 vien886 vien886 761
 • 9 phuongbe1987 phuongbe1987 758
 • 10 hoang123anh hoang123anh 695

Truyện đã hoàn thành

 
Trở lên đầu trang