Bảng xếp hạng

Mãng Hoang Kỷ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 24346937

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1452

Cập nhật: 04/02
Bách Luyện Thành Tiên

Tác giả: Huyền Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 21880898

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 4980

Cập nhật: 31/05
Hoàn Mỹ Thế Giới

Tác giả: Thần Đông

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 18603524

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 2014

Cập nhật: 15/12
Kiếm Đạo Độc Tôn

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 16111330

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1470

Cập nhật: 29/09
Vũ Cực Thiên Hạ

Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 14445420

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 2267

Cập nhật: 24/03
Vũ Động Càn Khôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 12259964

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1314

Cập nhật: 19/08
Sát Thần

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 12166566

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1616

Cập nhật: 31/05
Đại Chúa Tể

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 11799745

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1570

Cập nhật: 13/09
Ma Thiên Ký

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 11777006

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1554

Cập nhật: 24/02
Chúa Tể Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 11204394

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1585

Cập nhật: 15/12
 
Trở lên đầu trang