• Số truyện

    5
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tác giả của Đằng Tấn (Tencent), chuyên viết thể loại Lịch sử Quân sự. Tác phẩm Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục được xem là tác phẩm hay nhất thuộc tiểu thể loại Tam quốc.

Tác giả: Mãnh Tử