• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Bạch vũ hàm, một trong 12 thiên vương của Qidian. Tác giả hợp đồng của Duyệt Văn tập đoàn. Văn phong biến hóa đa dạng, nội dung rất có sáng tạo, tác phẩm tiêu biểu ( Trọng Tạp Chiến Xa Tại Mạt Thế ), ( Đại Long Quải Liễu ).

Tác giả: Bạch Vũ Hàm