Trang chủ Kỳ Huyễn Đại Long Quải Liễu

Đại Long Quải Liễu - 大龙挂了

Bạch Vũ Hàm Đang ra Kỳ Huyễn

Đại long treo, công chúa ở đâu? Tại núi bên kia biển bên kia...

33 Yêu thích| 79758Lượt xem| 118 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

12đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đại long treo, công chúa ở đâu?

Tại núi bên kia biển bên kia có một đám tiểu tinh linh, bọn hắn vui vẻ cùng bùn loãng, bọn hắn sẽ còn trồng bắp ngô.

Rồng đại biểu bảo thạch cùng kim loại, tinh linh đại biểu hoa cỏ cùng cây cối, vương tử ở tại trong thành bảo, cưỡi rồng luyện thép, tinh linh làm ruộng, tiêu dao lại tự tại.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn