Trang chủ Khoa Huyễn Trọng Tạp Chiến Xa Tại Mạt Thế

Trọng Tạp Chiến Xa Tại Mạt Thế - 重卡战车在末世

Bạch Vũ Hàm Đã hoàn thành Khoa Huyễn

"Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!" "Tận thế lập tức tới,...

36 Yêu thích| 25242Lượt xem| 578 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.6

5

27đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

"Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!"

"Tận thế lập tức tới, ta phải sống sót!"

Bị hại vọng tưởng chứng người bệnh Trầm Thông, từ online thấy người khác tuyên truyền 2022 cuối năm là thế giới tận thế, lập tức tin thuyết pháp này, tránh ở nhà không ra khỏi cửa, nhất tâm chế tạo thuộc về mình tận thế chiến xa, tôi luyện mình sinh tồn năng lực.

Thẳng đến có một ngày.

Tận thế thực sự.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn