• Số truyện

    20
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Đại thần thể loại Lịch sử Quân sự.

Tác giả: Cao Nguyệt