Trang chủ Lịch Sử Đại Đường Cuồng Sĩ

Đại Đường Cuồng Sĩ - 大唐狂士

Cao Nguyệt Đã hoàn thành Lịch Sử

Thiện thủ giả, nấp trong Cửu Địa bên dưới, giỏi về tấn...

1 Yêu thích| 147175Lượt xem| 54 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thiện thủ giả, nấp trong Cửu Địa bên dưới, giỏi về tấn công giả, công với trên chín tầng trời.

Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn