Trang chủ Lịch Sử Túy Chẩm Giang Sơn

Túy Chẩm Giang Sơn - 醉枕江山

Nguyệt Quan Đã hoàn thành Lịch Sử

Nữ Đế Vũ Chiếu nhật nguyệt lăng không, Thượng Quan Uyển Nhi...

1 Yêu thích| 313787Lượt xem| 225 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nữ Đế Vũ Chiếu nhật nguyệt lăng không, Thượng Quan Uyển Nhi ước lượng thiên hạ,

Lý Khỏa Nhi diễm so hoa kiều, năm tính tử lục đục với nhau,

Thái Bình công chúa khó thái bình, Lý gia tam lang thật Long Cơ,

Địch Nhân Kiệt, Trương Dịch Chi, Phùng Tiểu Bảo. . . ,

Tài tử, giai nhân, giết lũ cẩu!

Hồng tụ chiêu, du hiệp nhi, du tẩu Đại Đường bầu trời dưới,

Túy ngọa chẩm giang sơn, đàm tiếu vọng càn khôn!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn