Trang chủ Lịch Sử Tiêu Dao Du

Tiêu Dao Du - 逍遥游

Nguyệt Quan Đang ra Lịch Sử

Tiêu Dao Du sơ lược: Ma xui quỷ khiến đi nhầm vào Đại Đường....

0 Yêu thích| 11235Lượt xem| 43 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tiêu Dao Du sơ lược: Ma xui quỷ khiến đi nhầm vào Đại Đường. Nơi này có Lý Thuần Phong phong thần như ngọc, nơi này có Viên Thiên Cương xấu bụng buồn phiền, Nơi này có Tiểu Cao Dương uyển mị vô song, nơi này có Vũ Mị Nương thập tam đậu khấu. Ký lai chi, tắc an chi, khán tha nhất ân nhất cừu, nhất tình nhất mộng, nhất tín nhất gian, làm sao chơi đùa Trinh Quán, đùa bỡn Đại Đường!


Ký lai chi, tắc an chi: (câu trong Luận ngữ, Họ [dân] đã (do mình phủ dụ) đến rồi, tất phải làm cho họ được an ổn mà sinh sống, phải an dân, sau còn mang nghĩa Mình đã đến (một nơi nào đó) rồi, thì phải bình tâm/an tâm/ bình tĩnh lại)​

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn