Trang chủ Lịch Sử Dương Sĩ Hãn Tảo Bắc

Dương Sĩ Hãn Tảo Bắc - 杨士瀚扫北

Hoàng Bỉnh Cương Đã hoàn thành Lịch Sử

Thời Tống Thần Tông, phương bắc Nê Lôi quốc các mười tám...

2 Yêu thích| 8595Lượt xem| 34 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thời Tống Thần Tông, phương bắc Nê Lôi quốc các mười tám quốc liên hiệp phản Tống, Thiết Lôi suất 20 vạn đại quân tiến công Trung Nguyên. Thái bình vương Dương Hoài Ngọc cùng Thái tử Từ Vân phụng chỉ xuất chinh, không ngờ bị vây ở Nê Lôi trong thành, đại tướng Ngụy Hóa trở về thành điều binh, hoàng thượng mệnh Dương Hoài Ngọc con thứ ba, Chấn Bắc hầu Dương Sĩ Hãn mang binh tảo bắc. Dẫn ra Dương Sĩ Lượng Hắc Thủy quốc chọn rể, Dương Sĩ Hãn Đại Loan quốc xảo ngộ tứ đệ Dương Sĩ Bằng, bán bảo kiếm Tây Phiên kén phò mã, đến bảo phiên hỏa thiêu Thiết Lôi, Dương Hoài Ngọc, Mạnh Cửu Hoàn phu thê gặp lại. Dương gia tướng trải qua khúc chiết, đắc thắng về triều.

Dương gia tướng cửu đại anh hùng truyện:
- Hỏa Sơn vương Dương Cổn
- Kim Đao Dương Lệnh Công
- Dương Lục Lang quải soái
- Dương Tông Bảo chiêu thân
- Dương Văn Quảng chinh nam
- Dương Hoài Ngọc chinh tây
- Dương Sĩ Hãn tảo bắc
- Dương Kim Báo hạ sơn
- Dương Mãn Đường trừ gian

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn