Trang chủ Lịch Sử Dương Kim Báo Hạ Sơn

Dương Kim Báo Hạ Sơn - 杨金豹下山

Hoàng Bỉnh Cương Đã hoàn thành Lịch Sử

Thời Tống Triết Tông, Dương Sĩ Hãn chết trận chiến trường....

2 Yêu thích| 5367Lượt xem| 11 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.3

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thời Tống Triết Tông, Dương Sĩ Hãn chết trận chiến trường. Vợ hắn Lục Vân Nương cùng nhi tử Dương Kim Báo cũng mất tích nhiều năm, chỉ có nữ Dương Thải Phượng còn ở trong phủ. gặp Xà thái quân 150 tuổi đại thọ, hoàng tử Triệu Cát đến Thiên Ba phủ chúc thọ, tại hậu hoa viên đùa giỡn Dương Thải Phượng, bị Vương Lan Anh đánh chạy. Triệu Cát kẻ ác cáo trạng trước, hoàng thượng muốn giết Vương Lan Anh, gia tướng Dương Khai Thắng cướp pháp trường cứu đi Vương Lan Anh. Xà thái quân từ triều, cả nhà phải về cố thổ Tây Ninh. Trên đường nhiều lần gặp nạn, chung chuyển nguy thành an. Xuất gia thành đạo cô Lục Vân Nương cùng Dương Thải Phượng mẹ con gặp lại. Hồng mai đồng tử Dương Kim Báo hạ sơn, nguyên lai hắn tại Liêu Đông Thiết Sa Sơn bát bảo linh vân động bái Lý Trường Canh sư phụ, học được một thân võ nghệ, lần này tại Phượng Tường phủ lực sát tứ môn, nhận tổ quy tông. Dương môn nữ tướng trở lại Tây Ninh.

Dương gia tướng cửu đại anh hùng truyện:
- Hỏa Sơn vương Dương Cổn
- Kim Đao Dương Lệnh Công
- Dương Lục Lang quải soái
- Dương Tông Bảo chiêu thân
- Dương Văn Quảng chinh nam
- Dương Hoài Ngọc chinh tây
- Dương Sĩ Hãn tảo bắc
- Dương Kim Báo hạ sơn
- Dương Mãn Đường trừ gian

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn