Trang chủ Khoa Huyễn Trụ Lâm

Trụ Lâm - 纣临

Tam Thiên Lưỡng Giác Đang ra Khoa Huyễn

Tên thụy của một người chết, được đặt dựa trên hành vi...

41 Yêu thích| 88205Lượt xem| 220 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

12đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tên thụy của một người chết, được đặt dựa trên hành vi lúc còn sống của người đó.

Kẻ tàn ác bất nghĩa, thì gọi là Trụ.

Nhưng, này ác thụy chi tổ, thật ra là văn trị võ công, một đời kiêu hùng.

So với vô số kẻ có tên thụy tầm thường, có làm sao ?

Nếu trụ là tội, thì tội cũng đáng.

Khi vương quốc thứ năm này lại trở nên mục nát, lá cờ nghịch Thập tự sẽ lại xuất hiện.

Kẻ ác tài, tội đồ dưới lá cờ kia. . . cũng sẽ một lần nữa khơi lên cơn sóng triều phá vỡ thời đại.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 quangheoBá Tánh Bình Dân

tác giả xây dựng tình huống hợp lý, tư duy của nhân vật logic, cách miêu tả hành động khá lạ, thú vị

Sep 05, 2018 08:22 am

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn