Trang chủ Khoa Huyễn Phiến Tội - Reconvert

Phiến Tội - Reconvert - 贩罪

Tam Thiên Lưỡng Giác Đang ra Khoa Huyễn

Tự bế, cô độc, cố chấp, điên cuồng . Mỗi khi thời đại...

12 Yêu thích| 5924Lượt xem| 18 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tự bế, cô độc, cố chấp, điên cuồng .

Mỗi khi thời đại đổi thay, nghịch Thập tự cờ từ hắn tế khởi .

Thành thì vương hầu tướng lĩnh, bại thì giòi ruồi phân uế .

Bình loạn thế, dưới trướng tứ phương tụ hợp, đất thiêng nảy sinh hiền tài .

Ẩn Thị Tỉnh, đời này bễ nghễ thiên hạ, chỉ có một người . htt PS://

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn