Trang chủ Tiên Hiệp Thượng Thiên Đài

Thượng Thiên Đài

Ly Nhân Hoành Xuyên Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Thượng Thiên mượn tới 500 năm, chú tạo nên một tòa Thượng...

2 Yêu thích| 95467Lượt xem| 6 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thượng Thiên mượn tới 500 năm, chú tạo nên một tòa Thượng Thiên Đài.

Thiên Đài cao một vạn tám ngàn trượng, từng bước từng bước đi lên không thể do dự.

Kiếp trước cách Thiên Đài một bước, một bước đạp không, kiếp này tinh thần phấn chấn bước tiếp.

Chân đạp tường vân, kim quang hộ thể, trọng sinh lại tới, tựu làm như vậy để xoay chuyển bàn cờ thế cục.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn