Trang chủ Tiên Hiệp Thái Hư

Thái Hư - 太虚

Lạc Nguyệt Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Thế gian này, nguyên vốn cũng không công bình. Thiên đạo vô...

1 Yêu thích| 97722Lượt xem| 11 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thế gian này, nguyên vốn cũng không công bình. Thiên đạo vô tình, Thái thượng Vong Tình. Thế gian giai khổ, chúng sinh giai dong! Mang mang chúng sinh, giai ở khổ hải trung chìm đắm, giãy dụa.

Có một loại tồn tại là tu sĩ. Có một cách gọi là tu đạo.

Thân thể, thần thông, tiên thuật. Ba nghìn đại đạo, vô cùng tiên đồ!

Trăm năm tu hành, chỉ vì một khi hóa long, sất trá chi gian, duy ta là tiên!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn