• Số truyện

  1
 • Số chương

  N/A
 • Thành tích

  N/A

Tác giả: Lạc Nguyệt

 • Thái Hư

  Lạc Nguyệt|Tiên Hiệp|Đã hoàn thành|536 chương

  Thế gian này, nguyên vốn cũng không công bình. Thiên đạo vô tình, Thái thượng Vong Tình. Thế gian giai khổ, chúng sinh giai dong! Mang mang chúng sinh, giai ở khổ hải trung...

  Cập nhật: 2012-12-01 00:00:00